Επιβεβαιώνονται σε κάθε επίσημη μέτρηση οι αρνητικές επιδόσεις του συστήματος κάλυψης των αναγκών περίθαλψης των Ελλήνων.

Τελευταία…αφορμή για προβληματισμό είναι η ετήσια έκθεση "Health at a Glance 2019" του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), με στοιχεία του 2017.

Από την έκθεση προκύπτει πως η Ελλάδα κατέχει την πέμπτη χειρότερη θέση από 38 χώρες που συγκρίνονται στις ιδιωτικές πληρωμές για την Υγεία, έπειτα από την Ελβετία, την Κορέα, την Κίνα και τη Λετονία.

Τα ελληνικά νοικοκυριά εμφανίζονται να διαθέτουν το 4,2% των συνολικών τους δαπανών για περίθαλψη των μελών τους, όταν το μέσο ποσοστό στον ΟΟΣΑ είναι 3,3%.

Ενδεικτικό της ανισότητας είναι πως το ποσοστό ιδιωτικών πληρωμών για Υγεία είναι 3,9% στην Πορτογαλία, 3,7% στην Ισπανία, 3,4 στην Ιταλία, 2,7 στη Γερμανία και 2% στη Γαλλία. Το μέσο ποσοστό του ΟΟΣΑ, δε, είναι μόλις 3,3%.

Από το σύνολο των χρημάτων που δαπανούν τα ελληνικά νοικοκυριά, το 37% αφορά συμμετοχή σε φάρμακα και αναλώσιμα, το 31% νοσηλείες, το 18% εξωνοσοκομειακή περίθαλψη και το 14% οδοντιατρική.

Καταστροφική

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, η επίπτωση είναι πολύ μεγαλύτερη στα φτωχά νοικοκυριά, τα οποία αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να υποστούν "καταστροφική δαπάνη" Υγείας.

Ως καταστροφική δαπάνη ορίζεται η άμεση δαπάνη του νοικοκυριού για υγεία που υπερβαίνει το 40% των συνολικών του δαπανών, εξαιρουμένων των βασικών δαπανών διαβίωσης, δηλαδή τροφή, στέγαση και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

Οι ειδικοί του ΟΟΣΑ επισημαίνουν πως σε παρόμοιες δαπάνες υποβλήθηκαν το 2017 το 9,7% των ελληνικών νοικοκυριών: 6 ποσοστιαίες μονάδες τα φτωχά, 0,5 μονάδα τα πλούσια και 3,2 μονάδες τα ενδιάμεσα εισοδήματα...