Ξαφνικά, όπως λέγεται, ο ΕΟΦ προχώρησε σε ανακοίνωση για τιμολόγηση νέων φαρμάκων και ανατιμολόγηση των ήδη υπαρχόντων, παρακάμπτοντας την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και ακολουθείται όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και η οποία καταρχήν ορίζει καταγραφή των σκευασμάτων που πρόκειται να ανά τιμολογηθούν, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες προσθήκες ή και διαγραφές ανάλογα με την κυκλοφορία ή μη αλλά και το καθεστώς αποζημίωσης τους.

Την ίδια στιγμή, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων όρισε μόλις μία εβδομάδα (μέχρι την άλλη Πέμπτη), δηλαδή πρακτικά έδωσε περιθώριο 5 εργασίμων ημερών στις φαρμακοβιομηχανίες, να του καταθέσουν τα φύλλα έρευνας με τις ισχύουσες τιμές, τα οποία και έχουν νομικά την θέση υπεύθυνης δήλωσης. 

Μία διαδικασία που όπως λέγεται χρειάζεται χρόνο για να αποφευχθούν λάθη και που μέχρι σήμερα ορίζονταν σε ένα μήνα. Το διάστημα αυτό είναι απαραίτητο ώστε να ολοκληρωθεί χωρίς λάθη η διαδικασία.

Οι Φαρμακευτικές Εταιρείες πρέπει μέσα από μια πολύπλοκη διαδικασία να συγκεντρώσουν τις τιμές για το σύνολο των φαρμάκων αναφοράς στις χώρες τις Ευρωζώνης- σε αυτά τα στοιχεία θα βασιστεί ο ΕΟΦ για τον υπολογισμό των τιμών τόσο των φαρμάκων αναφοράς όσο και των γενοσήμων. 

Η ανακοίνωση των παραπάνω διαδικασιών απαιτεί και την έκδοση υπουργικής απόφασης η οποία ακόμα δεν έχει γίνει. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες λένε, ότι τα θεσμικά όργανα της φαρμακοβιομηχανίας σκοπεύουν να ζητήσουν παράταση από τον ΕΟΦ, καθώς αφενός μεν το χρονικό περιθώριο που έχει τεθεί είναι ασφυκτικά μικρό αφετέρου δεν είναι ακόμα γνωστοί οι κανόνες που θα ισχύσουν στην ανατιμολόγηση με ό,τι αρνητικό συνεπάγεται αυτό. Τέλος θυμίζουμε ότι οι αυξήσεις τιμών απαγορεύονται με βάση τον τελευταίο νόμο του υπουργείου υγείας επομένως λάθη που μπορεί να συμβούν ίσως να μην διορθωθούν ποτέ.