Τις προτάσεις του για τις τιμές των φαρμάκων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, δημοσιοποίησε την Τρίτη (πίνακες) ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Βασίζονται στην πρόσφατη απόφαση του υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια και τίθενται σε διαβούλευση με τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν λάθη στις τιμές.

Όπως ανακοινώθηκε από τον ΕΟΦ, οι προτάσεις του Τμήματος Τιμολόγησης Φαρμάκων του Οργανισμού, οι προτεινόμενες τιμές των προϊόντων διαμορφώθηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη:

  • Τα δεδομένα τιμών στα κράτη - μέλη της Ευρωζώνης την 1η Οκτωβρίου 2019.
  • Πηγές συλλογής στοιχείων τη βάση δεδομένων EURIPID, και επίσημες ιστοσελίδες των κρατών - μελών.
  • Τα φύλλα έρευνας των Κατόχων Αδείας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) που υποβλήθηκαν στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΕΟΦ.

Ελήφθησαν, επίσης, υπόψη τα κοστολόγια και οι επιστολές συνοδευόμενες από τη σχετική τεκμηρίωση.

Από την παρούσα ανατιμολόγηση εξαιρούνται:

  1. Τα προϊόντα αίματος.
  2. Τα εμβόλια.
  3. Τα προϊόντα του Αρνητικού Καταλόγου.

Παρατηρήσεις

Οι εκπρόσωποι των φαρμακευτικών επιχειρήσεων καλούνται από τον ΕΟΦ να υποβάλλουν τις σχετικές παρατηρήσεις τους επί των προτεινόμενων τιμών.

Για τον σκοπό αυτό, έχει ήδη ενεργοποιηθεί η on - line εφαρμογή, η οποία θα παραμείνει ενεργή μέχρι και την Παρασκευή.

Η αποστολή παρατηρήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε έντυπη μορφή δεν θα γίνεται δεκτή. Σε περίπτωση μη ύπαρξης παρατηρήσεων, δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων.

Όσοι επιθυμούν να διατυπώσουν παρατηρήσεις και να υποστηρίξουν τις θέσεις τους τεκμηριωμένα ή να καταθέσουν συμπληρωματικά στοιχεία, θα έχουν την δυνατότητα να προσέλθουν στο Τμήμα Τιμολόγησης, αφού θα έχουν υποβάλλει τις παρατηρήσεις τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή.

Δια ζώσης διαβούλευση χωρίς την προηγούμενη υποβολή παρατηρήσεων στην ηλεκτρονική εφαρμογή δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Μετά την επεξεργασία των προτάσεων και παρατηρήσεων σας, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ η τελική πρόταση του προς το υπουργείο Υγείας για τα προϊόντα του Καταλόγου Ανατιμολόγησης.