Οι απερχόμενοι διοικητές κατόρθωσαν να ελέγξουν την εικόνα των ληξιπρόθεσμων οφειλών των δημόσιων νοσοκομείων, τις οποίες περιόρισαν από 507 εκατομμύρια ευρώ τον Ιούλιο, στα 447 εκατομμύρια τον Οκτώβριο.

Αυτό προκύπτει από το δελτίο εκτέλεσης του προϋπολογισμού, το οποίο δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη από το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, δημόσια νοσοκομεία και ΕΟΠΥΥ όφειλαν τον Οκτώβριο συνολικά 668 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 697 εκατομμυρίων τον Σεπτέμβριο.

Πρόκειται για υφιστάμενες υποχρεώσεις προς τρίτους (εκτός γενικής κυβέρνησης), που δεν εξοφλήθηκαν μετά την παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία οφειλής.

Είναι, δε, μικτά ποσά, καθώς υφίσταται απαίτηση για υποχρεωτικές εκπτώσεις (rebates) και επιστροφές (clawback), που δεν έχει συμψηφιστεί ακόμα.

Από την αρχή του έτους, πάντως, νοσοκομεία και ΕΟΠΥΥ εμφανίζουν αξιοσημείωτη αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, το δεκάμηνο Ιανουάριος - Οκτώβριος, τα δημόσια νοσοκομεία είχαν αύξηση 24,5% στις ληξιπρόθεσμες οφειλές και ο ΕΟΠΥΥ 57,85%.

Η κατάσταση ελέγχθηκε και αντιστράφηκε κατά τον μήνα των εκλογών (Ιούλιο), τάση που συνεχίστηκε έως και τον Οκτώβριο.

Ληξιπρόθεσμες οφειλές ΕΣΥ - ΕΟΠΥΥ στο δεκάμηνο του 2019

Νόμος

Μεγάλο μέρος των ληξιπρόθεσμων οφειλών αφορούν προηγούμενες χρήσεις ή ακόμη και την περίοδο πριν ιδρυθεί ο ΕΟΠΥΥ (2012).

Στον νόμο 4633/19, που ψηφίστηκε τον περασμένο μήνα, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας είχε περιλάβει διάταξη (άρθρο 27), με την οποία επιχειρεί εναρμόνιση των διατάξεων περί εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ, ως καθολικού διαδόχου των ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ΟΓΑ, ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ - ΜΜΕ, με τις αντίστοιχες διατάξεις του ΕΦΚΑ περί μη παραγραφής των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Στο άρθρο 28, εξειδικεύεται ο τρόπος αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων από τα νοσοκομεία, η διαδικασία, το πλαίσιο εγκρίσεων και τα αρμόδια όργανα για τη χορήγησή τους, προς το σκοπό της απομείωσης των οφειλών προς ιδιώτες.