Ολοκληρώθηκε η δημιουργία μονάδας αυξημένης φροντίδας (ΜΑΦ) δυναμικότητας 4 κλινών   στο ΓΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» χάρη στη νέα δωρεά  του μεγάλου ευεργέτη, Ελληνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου, στο οποίο και εκφράζει η διοίκηση την ευγνωμοσύνη της.

Η ΜΑΦ, όνειρο πολλών ετών, θα συμβάλει στην αποσυμφόρηση της ΜΕΘ, αλλά και στη μείωση της λίστας αναμονής του χειρουργικού τομέα, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλει στην άμεση χειρουργική αντιμετώπιση σοβαρών και επειγόντων επεμβάσεων.
‘’Υπογραμμίζουμε ότι εκκρεμεί η πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού για την λειτουργία της’’, σημειώνει ο διοικητής κ. Γιώργος Δενδράμης.

Το αίτημα του νοσοκομείου εδώ και μήνες  για πρόσληψη έστω επικουρικού νοσηλευτικού προσωπικού με δικές του πιστώσεις, δεν είχε μέχρι σήμερα αποτέλεσμα, αφού στην λίστα της 1 ΥΠΕ για πρόσληψη δεν υπάρχει κανένας ενδιαφερόμενος!

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους  καθηγητές Βασίλη Γολεμάτη και Αργυρώ Φαλουλάκη για την καθοριστική τους παρέμβαση.