Ελάχιστα είναι τα ποσά που διατίθενται από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της Υγείας για ηλεκτρονική Υγεία στην Ελλάδα.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών των εταιρειών και οργανισμών ηλεκτρονικής Υγείας ανέρχεται στα 30 εκατομμύρια ευρώ για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Η ετήσια κρατική δαπάνη ανέρχεται στα 13 εκατομμύρια ευρώ για τα δημόσια νοσοκομεία, ΗΔΙΚΑ, ΕΟΠΥΥ και άλλους οργανισμούς. Η δημόσια δαπάνη για φαρμακευτικά και υγειονομικά αναλώσιμα στα δημόσια νοσοκομεία ανέρχεται στα 2 δισ. ευρώ, ενώ για το Φάρμακο αγγίζει τα 3,9 δισεκατομμύρια.

Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν την Πέμπτη στο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά της Υγείας από τους: Δημήτρη Κατεχάκη, Γιώργο Κακουλίδη και δρ. Αγγελίνα Κουρούμπαλη.

Από την παρουσίασή τους, η οποία παρατίθεται πιο κάτω, φαίνεται πως η εφαρμογή ηλεκτρονικών βασικών μητρώων Υγείας μπορεί να έχει τα εξής θετικά αποτελέσματα:

  • Να μειώσει την άσκοπη επανάληψη των παρακλινικών εξετάσεων τουλάχιστον κατά 6%, ενώ η εφαρμογή διαδικασιών στην εκτέλεσή τους μπορεί να οδηγήσει στην μείωση των εξετάσεων κατά 20%.
  • Να μειώσει τις ημέρες νοσηλείας τουλάχιστον κατά 5%.
  • Να μειώσει τα λάθη στην φαρμακευτική αγωγή από 50% έως 90%.

Εργαλείο

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η δυναμική και η ανταποδοτικότητα της πληροφορικής θα μπορούσε να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο άσκησης τεκμηριωμένης πολιτικής.

Θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της διείσδυση των ψηφιακών υπηρεσιών στη λειτουργική καθημερινότητα του δημοσίου, αλλά και στην απλοποίηση της επιχειρηματικότητας και της επαφής του πολίτη με το κράτος.

Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, η ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών Υγείας προς τους πολίτες και προς την ενίσχυση των νέων μοντέλων πρόληψης και προαγωγής Υγείας θα αποτελέσει υγιή ενίσχυση του τομέα.

Θα αναδείξει τις βασικές αρχές της διαφάνειας και της ανταγωνιστικότητας, προς όφελος του κράτους και των πολιτών.

Η υιοθέτηση και διείσδυση των καινοτόμων υπηρεσιών υγείας θα συμβάλουν στην παρακολούθηση του επιπέδου της υγείας του πολίτη, στην ενεργή συμμετοχή του, προλαμβάνοντας και εξοικονομώντας δαπάνες από την δευτεροβάθμια φροντίδα, με αποτέλεσμα τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό όφελος

Τεχνολογίες

Σύγχρονες τεχνολογίες ψηφιακής Υγείας είναι οι εξής: Mobile healthcare, Patient Produced Health Data, Health care IoT, Blockchain Technology, Big Data Analytics, Telemedicine Services και Virtual visits.

Για την ανάδειξη των τεχνολογιών, οι ομιλητές πρότειναν τις παρακάτω παρεμβάσεις:

  • Μετασχηματισμός της ΗΔΙΚΑ σε φορέα παροχής υπηρεσιών πυρήνα.
  • Υποστήριξη των δημόσιων API.
  • Διασφάλιση της συνέχειας της περίθαλψης.
  • Ενίσχυση της ιατρικής έρευνας.
  • Τυποποίηση της ποιότητας με βάση τις διεθνείς πρακτικές.
  • Συστηματικός έλεγχος της διαλειτουργικότητας.

Εισηγούνται, επίσης, συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες προστασίας δεδομένων.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες