Στις 20 του μήνα ολοκληρώνεται η διαδικασία συμμετοχής των φαρμακοποιών στη χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους, που μέχρι σήμερα χορηγούνταν από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Πρόκειται για τουλάχιστον 50 σκευάσματα κατά του καρκίνου και της σκλήρυνσης κατά πλάκας, ο αριθμός των οποίων ενδέχεται να αυξηθεί προς το τέλος του μήνα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για επιλογή του τρόπου χορήγησης, αποτελεί για τους ασθενείς η εγγραφή τους στον προσωπικό φάκελο ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ).

Η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ κάλεσε την Πέμπτη τους φαρμακοποιούς να δηλώνουν ενδιαφέρον συμμετοχής στη διαδικασία. Η προθεσμία λήγει στις 20 Ιανουαρίου και στη συνέχεια οι δικαιούχοι θα μπορούν να προμηθεύονται τα φάρμακά τους από τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του Οργανισμού, έπειτα από την κατάργηση των βιβλιαρίων Υγείας, καθοριστικό ρόλο έχει ο προσωπικός Φάκελος Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ).

Με τον ΦΑΥ, οι ασφαλισμένοι έχουν πρόσβαση σε στοιχεία για το σύνολο των νοσηλειών, των υπηρεσιών Υγείας, των υλικών, των νόσων και διαγνώσεων που υπάρχουν καταγεγραμμένες στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΟΠΥΥ.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υπηρεσιών του ΦΑΥ, τίθεται σε λειτουργία μία νέα υπηρεσία πιστοποίησης του ασφαλισμένου. Μέσω αυτής, θα παρέχει η δυνατότητα να επιλέγει τον τρόπο που θα προμηθευτεί τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ).

Εάν επιθυμεί, δηλαδή, να τα λαμβάνει (όπως σήμερα) από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ ή από τα φαρμακεία της γειτονιάς του, που θα συμμετέχουν στην διαδικασία διάθεσης ΦΥΚ.

Πληροφορίες

Στόχος της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ είναι ο ΦΑΥ να μπορεί να προσφέρει περισσότερες πληροφορίες, όπως ο προγραμματισμός ραντεβού για την προμήθεια ΦΥΚ από τα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, η ηλεκτρονική ενημέρωση για την πορεία αιτήσεων στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (ΣΗΠ) για την χορήγηση ΦΥΚ.

Για τον λόγο αυτό θα πρέπει όλοι οι πολίτες να αποκτήσουν πρόσβαση στον προσωπικό ΦΑΥ. Η διαδικασία είναι απλή και αποτελεί ένα εργαλείο που βοηθά τον ΕΟΠΥΥ και τον ασφαλισμένο να εντοπίζει τυχόν χρεώσεις που έγιναν χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει για αυτές.

Συγκεκριμένα μέσω του ΦΑΥ ο κάθε ασφαλισμένος έχει δυνατότητα "αυτοελέγχου" για τυχόν χρεώσεις για υπηρεσίες που δεν έχουν πραγματοποιηθεί, καθώς υπάρχει πλήρης εικόνα όλων των παροχών που έχουν αποζημιωθεί.

Οδηγίες

Με κάθε συναλλαγή σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Διεύθυνση (ΠΕΔΙ) του ΕΟΠΥΥ, προεγγράφεστε αυτόματα στον προσωπικό σας Φάκελο Ασφάλισης Υγείας.

Κατόπιν, δύναται να δημιουργήσετε τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης (Κωδικός Χρήστη και Συνθηματικό) από την κεντρική ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ: (Εγγραφή στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας) και αυτόματα να συνδεθείτε στον ΦΑΥ.

Εναλλακτικά, οι ασφαλισμένοι που δεν έχουν επισκεφθεί οποιαδήποτε ΠΕΔΙ μπορούν να πραγματοποιούν εγγραφή με τους κωδικούς ΤΑΧΙSnet και τα στοιχεία της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου τους στην υπηρεσία πιστοποίησης στοιχείων ασφάλισης από την κεντρική ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ.

Λαμβάνουν μοναδικό κωδικό εγγραφής και στη συνέχεια, όταν πραγματοποιήσουν επίσκεψη σε οποιοδήποτε ιατρό συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ή σε ΠΕΔΙ, με την
Ταυτότητα ή το Διαβατήριο και το αποδεικτικό εγγραφής, ενεργοποιούν την υπηρεσία.

Προκήρυξη

Στο πλαίσιο της διαδικασίας διάθεσης των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) από τα φαρμακεία της γειτονιάς, ο ΕΟΠΥΥ προσκάλεσε την Πέμπτη τα συμβεβλημένα ιδιωτικά φαρμακεία να δηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής, αμέσως μετά την περίοδο των εορτών, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας που έχει δημιουργηθεί από τον Οργανισμό.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά με την συμπλήρωση σχετικής φόρμας.

Αναλυτικές τεχνικές οδηγίες για την συμπλήρωση της αίτησης αλλά και για το σύνολο της διαδικασίας, θα αναρτηθούν την Τρίτη 7 Ιανουαρίου στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών φαρμακείων για να συμμετάσχουν στην διαδικασία.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ολοκληρωθεί σε 10 εργάσιμες ημέρες, ήτοι την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020. Στόχος της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας και της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ είναι η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων ιδιωτικών φαρμακείων, προκειμένου οι ασφαλισμένοι να έχουν περισσότερες δυνατότητες επιλογής για τον τρόπο που θα προμηθεύονται τα ΦΥΚ.

Αντίδραση

Στην πρόσκληση του ΕΟΠΥΥ αντέδρασε το προεδρείο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) και με παρέμβαση στον πρόεδρο του Οργανισμού ζήτησε να υπάρξει πρόβλεψη για συλλογική σύμβαση.

Κατόπιν αυτού, ο ΕΟΠΥΥ εξέδωσε την Παρασκευή νέα ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει πως η υλοποίηση του προγράμματος διάθεσης των ΦΥΚ από τα ιδιωτικά φαρμακεία θα λάβει χώρα μετά την υπογραφή της σχετικής συλλογικής σύμβασης με τον ΠΦΣ.