Ο τέως διοικητής του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, με αρμοδιότητα το "Δρομοκαΐτειο", αναλαμβάνει πρόεδρος του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ).

Ο Αθανάσιος Θεοχάρης (φωτογρααφία) παρουσιάστηκε την Τρίτη στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής από τον υφυπουργό Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη.

Στην εισήγησή του στην Επιτροπή, ο κ. Κοντοζαμάνης τόνισε:

"Ο ΟΚΑΝΑ είναι το μεγαλύτερο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου υπό την εποπτεία του υπουργείου Υγείας. Έχει την αρμοδιότητα για το διυπουργικό συντονισμό, τον σχεδιασμό, την προώθηση και την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής κατά των εξαρτήσεων, με δράσεις για τη μείωση της βλάβης, την πρόληψη, τη θεραπεία και την κοινωνική επανένταξη των ουσιοεξαρτημένων ατόμων.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Υγείας, με την τοποθέτηση της νέας διοίκησης στην ηγεσία του Οργανισμού, επιδιώκει την άμεση αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν στη συγκεκριμένη ομάδα - στόχο, όπως η μείωση των ανισοτήτων στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, η διασφάλιση της δημόσιας υγείας και η προαγωγή της Ψυχικής Υγείας.

Στόχος είναι οι 8.500 περίπου ωφελούμενοι των υπηρεσιών του ΟΚΑΝΑ να υποστηριχθούν στη θεραπεία, κοινωνική προστασία και να ικανοποιηθούν και άλλες ανάγκες τους που δεν είχαν αντιμετωπισθεί στο παρελθόν.

Ειδικότερα, με το λειτουργικό εκσυγχρονισμό του Φορέα επιδιώκεται, πέραν των υπηρεσιών που ήδη παρέχονται σε ωφελούμενους, η ένταξη στα προγράμματα και τις δράσεις του ΟΚΑΝΑ περισσοτέρων συμπολιτών μας που χρήζουν υποστήριξης και θεραπείας.

Απώτερος στόχος, η διαμόρφωση ενός συνεκτικού δικτύου δράσεων στους τομείς της Υγείας, της πρόνοιας και της κοινωνικής φροντίδας, το οποίο θα αντιμετωπίζει στοχευμένα την αυξημένη ζήτηση παροχής των εν λόγω υπηρεσιών.

Ο Αθανάσιος Θεοχάρης, με σημαντική διαδρομή, εμπειρία και δραστηριότητα στον τομέα της Υγείας, είναι το κατάλληλο πρόσωπο να φέρει σε πέρας αυτήν την αποστολή. Για τον λόγο αυτό, ο υπουργός Υγείας ζητεί τη διατύπωση θετικής γνώμης για το διορισμό του στη θέση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΑΝΑ". 

Βιογραφικό

Ο Αθανάσιος Θεοχάρης είναι πολιτικός επιστήμονας, απόφοιτος του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΜΑ) και στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά (ΜΒΑ).

Στην επαγγελματική του πορεία έχει υπάρξει διοικητικό στέλεχος εταιρειών και το 2014 ορίστηκε αναπληρωτής διοικητής του ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο.

Στις 10 Μαίου 2019, ορίστηκε κοινός διοικητής του ΨΝΑ Δαφνί και ΨΝΑ "Δρομοκαΐτειο".  Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.