Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 5η τριμηνιαία συνάντηση της ολομέλειας των εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος InteropEHRate στις 14-16/1/2020. Εκ μέρους του προέδρου του Ι.Σ.Α. Γ. Πατούλη, ο αντιπρόεδρος κ. Φ. Πατσουράκος καλωσόρισε τους εταίρους που ταξίδεψαν από την Ιταλία, το Βέλγιο, την Αυστρία, την Γερμανία και την Ρουμανία για να συμμετάσχουν στην εσωτερική συνάντηση του έργου, ενόψει της πρώτης του αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 13/2/2020.

Ο ΙΣΑ συμμετέχει στο πρόγραμμα, διάρκειας 3,5 ετών, ως ένας από τους 16 ευρωπαϊκούς εταίρους που στόχο έχει την δημιουργία υποδομών και εφαρμογών για μια έξυπνη ηλεκτρονική κάρτα υγείας ασθενών, με προσβασιμότητα σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.
Στο άμεσο μέλλον ο ΙΣΑ θα παρουσιάσει σε ιατρούς, ενώσεις ασθενών και άλλους φορείς τα πρωτότυπα των εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί, όπως και το φυλλάδιο του έργου μεταφρασμένο στα Ελληνικά και θα συνεισφέρει με προτάσεις για την βελτίωση και προσαρμογή τους.