Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας κατέθεσε την Παρασκευή τροπολογία, στην οποία προβλέπεται η πλήρης απαλλαγή από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη για τέως δικαιούχους του ΕΚΑΣ.

Η απαλλαγή ισχύει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020, ως αντισταθμιστικό μέτρο για όσους στερήθηκαν οριστικά την παροχή του ΕΚΑΣ με τον Νόμο 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου).

Η τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας με τίτλο "Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων δωρεάς της από 06.09.2018 συμβάσης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος 'Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος' και του ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας που κυρώθηκε με τον νόμο 4564/2018 (Α΄ 170)".

Το νομοσχέδιο εισέρχεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής τη Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου.

Παραμένει, μέχρι νεωτέρας, το καθεστώς της μηδενικής συμμεχής στα φάρμακα για τους τέως δικαιούχους του ΕΚΑΣ.

Για το θέμα είχε εκδοθεί στις 4 Ιανουαρίου εγκύκλιος του γενικού γραμματέα Δημόσιας Υγείας Παναγιώτη Πρεζεράκου.

Σύμφωνα με τον κ. Πρεζεράκο, ενόψει του περιεχομένου των άρθρων 92 του νόμου 4387/2016, και του άρθρου 31 παρ.1 του νόμου 4411/2016, η οριστική κατάργηση του ΕΚΑΣ από 31 Δεκεμβρίου 2019 και εφεξής επιφέρει ως συνέπεια και την απώλεια του αντισταθμιστικού μέτρου της μείωσης ή του εκμηδενισμού της συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη των πρώην δικαιούχων ΕΚΑΣ.

Ενόψει κατάθεσης της τροπολογίας, ο γενικός γραμματέας είχε καλέσει τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ και της ΗΔΙΚΑ να πράξουν τα εξής:

Να διατηρήσουν το υφιστάμενο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 καθεστώς των ποσοστών συμμετοχής (ως ίσχυε στο πλαίσιο της παρ. 1 του νόμου 4411/2016 υπέρ των πρώην δικαιούχων ΕΚΑΣ).

Το καθεστώς αυτό θα ισχύσει προκειμένου να μην απαιτηθούν αντιλογισμοί, μέχρι την τροποποίηση του νόμου, η οποία θα κοινοποιηθεί μετά την ψήφισή της.

Δημ.Κ.