Σε ενίσχυση κωδικών του προϋπολογισμού από τα ταμειακά διαθέσιμα του ΕΟΠΥΥ, προχωρεί η διοίκηση του Οργανισμού.

Οι αλλαγές θα γίνουν στο πλαίσιο υλοποίησης της πρώτης τροποποίησης του προϋπολογισμού για το 2020.

Στη σχετική εισήγηση της διοίκησης προς το υπουργείο Υγείας, που παρατίθεται πιο κάτω, επισημαίνεται πως τα ταμειακά διαθέσιμα του ΕΟΠΥΥ στο τέλος του 2019 ανέρχονταν στα 301,28 εκατομμύρια ευρώ.

Στο ποσό αυτό δεν υπολογίζονται τα υπόλοιπα από τους λογαριασμούς ειδικής χρηματοδότησης για ληξιπρόθεσμες οφειλές, των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και των ενδιάμεσων λογαριασμών.

Στην παρούσα φάση, προτείνεται η διάθεση ποσού ύψους 49,55 εκατομμυρίων ευρώ, για ενίσχυση των εξής κωδικών του προϋπολογισμού:

  • "Πρόσθετη περίθαλψη – ασφαλισμένοι", κατά 28,49 εκατομμύρια ευρώ και "λοιπές παροχές σε είδος", κατά 20,27 εκατομμύρια ευρώ.

Με τα ποσά αυτά, θα πληρωθούν δαπάνες Υγείας προηγούμενων ετών σε ασφαλισμένους.

  • Αύξηση κατά 279.475 ευρώ, προβλέπεται και στον κωδικό "ΕΚΑΒ και λοιποί φορείς".

Το ποσό θα διατεθεί ως αμοιβή του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕΤΕΚΝΥ), για τις υπηρεσίες που παρείχε στον ΕΟΠΥΥ το τρίτο τρίμηνο του 2019.

  • Κατά 500.000 ευρώ αυξάνεται ο κωδικός "Δαπάνες Ειδικής Αγωγής προηγούμενης χρήσης", προκειμένου να πληρωθούν δαπάνες προηγούμενου έτους.

Η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ αυξάνει κατά 100.000 ευρώ τα χρήματα που διατίθενται για έξοδα διανυκτέρευσης υπαλλήλων, προβαίνοντας σε αντίστοιχη μείωση του κονδυλίου για "Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων".

Επιπλέον Πληροφορίες