Περίπου τα μισά σκευάσματα από αυτά που εγκρίνονται από τις Ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές έρχονται στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας αφενός ότι η χώρα έχει σοβαρό έλλειμμα σε καινοτόμα σκευάσματα εις βάρος βεβαίως των ασθενών και αφετέρου τη στρατηγική των εταιρειών να αντιδρούν στην μακροχρόνια "τιμωρητική πολιτική"που ακολουθείται από το κράτος επιβάλλοντας δυσβάσταχτα ποσά επιστροφών.

Έτσι εξηγείται εν μέρει και το γεγονός ότι πάνω από 1,5 χρόνο η Ελλάδα δεν έχει δει κανένα νέο σκεύασμα και τονίζεται η λέξη "εν μέρει", καθώς αποτελεί κοινό μυστικό ότι σε αυτό έχει συμβάλλει και το μακροχρόνιο "πάγωμα" των εργασιών της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, στην Ελλάδα εισέρχεται μόλις το 54% των νέων σκευασμάτων που παίρνουν πράσινο φως από τις ρυθμιστικές αρχές της Ευρώπης. Ποσοστό που όμως μπορεί να είναι και μικρότερο, καθώς οι εισαγωγές σκευασμάτων που γίνονται αποκλειστικά από τον ΙΦΕΤ ανέρχονται σε 8% και σε αυτό εκτός από τις εξαιρετικές ανάγκες σε σπάνιες παθήσεις που πρέπει να καλυφθούν μπορεί να περιλαμβάνονται και σκευάσματα που είναι σε έλλειψη ή σκευάσματα που "έχουν γυρίσει την πλάτη" στην Ελλάδα. Με βάση τα προαναφερθέντα στοιχεία, το 38% των νέων σκευασμάτων που εγκρίνονται δεν είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα.

Την μεγαλύτερη απορρόφηση σε φάρμακα εμφανίζει η Γερμανία φθάνοντας το 86% με δεύτερη την Ιταλία όπου το ποσοστό της φθάνει στο 84%. Ακολουθούν οι Ολλανδία (75%), Δανία (72%), Αγγλία (65%), Ισπανία (65%), Ελβετία ( 64%), Φινλανδία (62%), Βέλγιο (60%), Σλοβενία (58%), Αυστρία (57%) και η Ελλάδα (54%). Με βάση το δείκτη της διαθεσιμότητας η ελληνική αγορά καταλαμβάνει την 12η θέση με το 38% των νέων σκευασμάτων να μην εισέρχονται στην Ελλάδα επί συνόλου 27 κρατών.

Στον αντίποδα με την χαμηλότερη απορροφητικότητα βρίσκονται τα Σκόπια, όπου το 100% των νέων σκευασμάτων δεν εισέρχονται στην χώρα με δεύτερη τη Λιθουανία (82%) και ακολουθούν Τουρκία (80%), Βουλγαρία (74%), Πολωνία (74%), Εσθονία (71%), Νορβηγία (62%), Ισλανδία (59%), Ιρλανδία (50%), Πορτογαλία (50%), Σλοβενία (42%) και το Βέλγιο (40%).

Σε τρεις αγορές δεν υπάρχουν πλήρη διαθέσιμα στοιχεία. Συγκεκριμένα πρόκειται για τη Σερβία, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία μας, ο φορέας του κράτους εισάγει το 4% των αναγκαίων σκευασμάτων, η Κροατία, όπου το κράτος εισάγει το 7% των αναγκών του σε σκευάσματα, ενώ ο δείκτης απορροφητικότητας σε νέα φάρμακα ανέρχεται στο 8% και η Ουγγαρία, όπου οι κρατικές εισαγωγές φτάνουν στο 15%, ενώ η απορροφητικότητα στο 19%.