Έντονα καθοδική τάση είχαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των δημόσιων νοσοκομείων κατά τα δεύτερο εξάμηνο του 2019.

Από τον Ιούλιο, που ήταν μήνας εκλογών, έως το τέλος του έτους, καταγράφηκε θεαματική μείωση της τάξης του 42,2%.

Πολύ μικρότερη ήταν η μείωση στις ληξιπρόθεσμες του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες περιορίστηκαν κατά μόλις 3,6% από τον Ιούλιο έως το τέλος του έτους.

Τον Δεκέμβριο του 2019, οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές του τομέα της Υγείας είχαν ανέλθει στα 478 εκατομμύρια ευρώ, μειωμένες κατά 1,44% σε σύγκριση με τις ληξιπρόθεσμες του Δεκεμβρίου του 2018.

Τα παραπάνω προκύπτουν από το δελτίο εκτέλεσης προϋπολογισμού του υπουργείου Οικονομικών.

Από τα στοιχεία προκύπτει πως τα ποσά είχαν αυξητική τάση έως και τον Ιούνιο. Από τον Ιούλιο ξεκίνησε μία αποκλιμάκωση, η οποία διαμόρφωσε την εξής εικόνα:

  • Οι οφειλές των νοσοκομείων μειώθηκαν κατά 18,3% από τις αρχές του έτους: 293 εκατομμύρια ευρώ τον Δεκέμβριο, έναντι 359 εκατομμυρίων τον Ιανουάριο. Η μείωση εκτοξεύτηκε στο 42,2% το δεύτερο εξάμηνο του έτους.
  • Οι οφειλές του ΕΟΠΥΥ αυξήθηκαν σημαντικά (κατά 32,1%) από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο, κλείνοντας στα 185 εκατομμύρια, έναντι 140 εκατομμυρίων στις αρχές του έτους.

Η τάση αντιστράφηκε το δεύτερο εξάμηνο, με τις ληξιπρόθεσμες του Οργανισμού να καταγράφουν μικρή μείωση της τάξης του 3,6%.

Ληξιπρόθεσμες οφειλές Υγείας το 2019

Υποχρεώσεις

Ληξιπρόθεσμες είναι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις προς τρίτους, οι οποίες δεν εξοφλήθηκαν μετά την παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία οφειλής.

Τα ληξιπρόθεσμα του ΕΟΠΥΥ και των νοσοκομείων αφορούν μικτά ποσά, καθώς υφίσταται απαίτηση για rebate και clawback, που δεν έχει συμψηφιστεί ακόμα.