Την αντίθεσή της στην αποκλειστική διάθεση αναλώσιμων για τον διαβήτη από τα φαρμακεία, επαναλαμβάνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων - Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ).

Με ανακοίνωση που εξέδωσε την Πέμπτη, το προεδρείο της Ομοσπονδίας τονίζει πως δεν θα ανεχτεί συμπεριφορές που επιβαρύνουν οικονομικά τους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη, τις οποίες θα συνεχίζει να καταγγέλλει μέχρι την οριστική εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επικαλείται πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους φαίνεται να έχει γνωμοδοτήσει υπέρ της αποκλειστικής διάθεσης των αναλώσιμων υγειονομικών υλικών από τα φαρμακεία. Εκτιμά πως αυτό αντίκειται στο μέχρι τώρα ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, γεγονός που είχε επισημάνει και στη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ και του υπουργείου Υγείας. Αναφέρει χαρακτηριστικά:

"Το όλο πρόβλημα προέκυψε όταν εμφανίστηκε ξαφνικά στις 23 Μαΐου 2019, στα σχόλια των ηλεκτρονικών γνωματεύσεων (συνταγών) των αναλώσιμων υγειονομικών υλικών για τους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη, ήτοι ταινιών μέτρησης σακχάρου αίματος, σκαριφιστήρων, βελονών ινσουλίνης και ταινιών μέτρησης κετόνης στο αίμα, η επισήμανση ότι: 'Διατίθενται αποκλειστικά από τα Φαρμακεία'!

Η επισήμανση αυτή ήταν αντίθετη της κείμενης νομοθεσίας, βάσει της Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 32 Β’ του 2004 και σύμφωνα με την οποία ο ΕΟΠΥΥ είχε συνάψει συμβάσεις με παρόχους – εταιρείες, δυνάμει των οποίων μπορούσαν και αυτές να διαθέτουν αναλώσιμο διαβητολογικό υλικό, απευθείας οι ίδιες στους πάσχοντες".

Το προεδρείο της Ομοσπονδίας υπογραμμίζει πως η επιλογή αυτή, δηλαδή η λήψη δηλαδή των αναλώσιμων υλικών από τις παρόχους - εταιρείες, πέραν των ιδιωτικών φαρμακείων, ήταν μια λύση για αρκετούς ανθρώπους με διαβήτη:

"Κάποια ιδιωτικά φαρμακεία σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, κατά παράβαση του άρθρου 61 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ), ζητούσαν και συνεχίζουν να ζητούν από τους ασφαλισμένους συμμετοχή στο αναλώσιμο διαβητολογικό υλικό, η οποία ποικίλλει ανά φαρμακοποιό και σε κάποιες περιπτώσεις η συμμετοχή αυτή ξεπερνά τα 50 ευρώ ανά συνταγή, όταν, βάσει του άρθρου 47, παρ. 4, περ. ε του ΕΚΠΥ, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 2918 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 889/14.3.2019), όλοι οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη έχουν μηδενική συμμετοχή στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που συγκαταλέγονται στο διαβητολογικό υλικό:

"Παρά ταύτα, πολλοί συνάνθρωποί μας αναγκάζονται είτε να πληρώσουν το ποσό που ζητείται, κατά παράβαση του νόμου, από μερίδα φαρμακοποιών, προκειμένου να εξαργυρώσουν την ηλεκτρονική συνταγή τους, είτε περιφέρονται από το ένα φαρμακείο στο άλλο μέχρι να βρουν το φαρμακείο εκείνο που θα εκτελέσει τη συνταγή, όπως προβλέπει η νομοθεσία, με μηδενική συμμετοχή του πάσχοντα, χωρίς δηλαδή καμιά οικονομική επιβάρυνση".

Ενημέρωση

Για τα παραπάνω, η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ είχε ενημερώσει όλους τους αρμόδιους φορείς, δηλαδή την προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ, με αποτέλεσμα να αφαιρεθεί από τις συνταγές η φράση: "Διατίθενται αποκλειστικά από τα Φαρμακεία".

Τονίζει πως η παράνομη συμμετοχή και η οικονομική επιβάρυνση στους ανθρώπους με διαβήτη συνεχίζεται ακόμη και σήμερα, με βάση τις καταγγελίες που φτάνουν στην Ομοσπονδία:

"Συμπερασματικά και στην περίπτωση που αληθεύουν οι πληροφορίες μας, οι άνθρωποι που επέλεξαν έτερους τρόπους λήψης των αναλώσιμων υγειονομικών υλικών για την πάθησή τους, προκειμένου να μην επιβαρύνονται οικονομικά, θα αναγκαστούν, παρά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που επιβάλλει μηδενική συμμετοχή στο αναλώσιμο υλικό, να πληρώνουν άδικα και κατά παράβαση του νόμου, σε κάποιες περιπτώσεις, συμμετοχή, προκειμένου να προμηθευτούν τα απαραίτητα αναλώσιμα υλικά για τη διαχείριση και παρακολούθηση του σακχαρώδη διαβήτη.

Η νομοθεσία προβλέπει τη μηδενική συμμετοχή των πασχόντων στα αναλώσιμα υλικά και αυτήν ακριβώς την απόφαση θα στηρίξουμε και εμείς, υπερασπιζόμενοι τη νομοθεσία και τη δυνατότητα που αυτή ορίζει, τη λήψη δηλαδή των αναλώσιμων υλικών και από τους παρόχους, για όσους το επιθυμούν, προκειμένου να αποφεύγονται οι περιπτώσεις οικονομικής εκμετάλλευσης των πασχόντων".

Επιβάρυνση

'Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, σε καμία περίπτωση η Ομοσπονδία δεν θα σταματήσει να αναδεικνύει και να καταγγέλλει αυτές τις περιπτώσεις, που αφενός επιβαρύνουν οικονομικά τους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη, κατά παράβαση της νομοθεσίας και αφετέρου εμποδίζουν την απρόσκοπτη πρόσβασή τους σε αναλώσιμο υγειονομικό υλικό δυσκολεύοντας την αυτοπαρακολούθηση και τη διαχείριση της χρόνιας πάθησής τους.  

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ καλεί το υπουργείο να ελέγξει την εγκυρότητα των πληροφοριών που έφτασαν σε εκείνη και στη συνέχεια να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες με στόχο την εφαρμογή και την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας: "Οι νόμοι θεσπίζονται για να εφαρμόζονται", αναφέρει.