Υπογράφηκε μεταξύ της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) η συλλογική σύμβαση για τη χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ) από ιδιωτικά φαρμακεία.

Πρόκειται για 36 σκευάσματα κατά του καρκίνου και της σκλήρυνσης κατά πλάκας, τα οποία περιλαμβάνουν 85 κωδικούς του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκου (ΕΟΦ).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, δηλαδή, περιλαμβάνεται το ίδιο σκεύασμα σε διαφορετικές περιεκτικότητες.

Για τη χορήγησή τους δεν απαιτείται προέγκριση από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (ΣΗΠ). 

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη σύμβαση προβλέπεται πως όλοι οι φαρμακοποιοί συμμετέχουν στη διαδικασία, με εξαίρεση όσους δηλώσουν πως δεν το επιθυμούν.

Σε αυτούς, παρέχεται προθεσμία 15 ημερών, μέχρι να υποβάλουν αίτηση εξαίρεσης στους οικείους Φαρμακευτικούς Συλλόγους.

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, κατά την έκδοση της συνταγής, οι ασθενείς θα ενημερώνονται για τη δυνατότητα διάθεσης των φαρμάκων που αυτή περιλαμβάνει σε ιδιωτικό φαρμακείο.

Μήνυμα

Σχετικό μήνυμα θα αποστέλλεται στον γιατρό που χορηγεί τη συνταγή από την ανώνυμη εταιρεία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ), η οποία έχει την ευθύνη λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Σε περίπτωση που ο ασθενής επιλέξει να τα παραλάβει από ιδιωτικά φαρμακεία, θα πρέπει να ενεργοποιήσει, με χρήση των κωδικών ταυτοποίησης taxisnet και τον αριθμό ΑΜΚΑ, την "Εφαρμογή διάθεσης φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ)".

Στην περίπτωση αυτή, αποκλείεται η δυνατότητα εκτέλεσης της συγκεκριμένης συνταγής σε φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ ή άλλο ιδιωτικό φαρμακείο. Η επιλογή του ιδιωτικού φαρμακείου θα αφορά κάθε συνταγή χωριστά.

Δημ.Κ.