Έως το τέλος του έτους θα ισχύουν οι παροχές ασθένειας σε είδος προς Έλληνες που διαμένουν προσωρινά ή επισκέπτονται το Ηνωμένο Βασίλειο και σε Βρετανούς που επισκέπτονται ή διαμένουν προσωρινά στη χώρα μας .

Όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ, σχετική διάταξη περιλαμβάνεται στην απόφαση 2020/135 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συμφωνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο άρθρο 126 της συμφωνίας, προβλέπεται μεταβατική περίοδος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι κανόνες που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό 883/2004, ο οποίος παρατίθεται πιο κάτω.

Πρακτικά, για τη μεταβατική περίοδο εφαρμόζονται οι οδηγίες που έχουν δοθεί ή θα δοθούν με εγκυκλίους ή έγγραφα του ΕΟΠΥΥ.

Δεν ισχύουν τα οριζόμενα στον νόμο 4652/20, ο οποίος παρατίθεται πιο κάτω, καθώς αυτά αφορούν ρυθμίσεις σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο του 4 του συγκεκριμένου νόμου ορίζεται πως σε ενδεχόμενη αποχώρηση χωρίς συμφωνία θα υπήρχε η ίδια μεταβατική περίοδος. Θα παρεχόταν, ωστόσο, δυνατότητα τροποποίησης των προθεσμιών με κοινή απόφαση των υπουργών Υγείας και Εργασίας.

Με αυτά τα δεδομένα, οι ιατρικές εξετάσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία κράτους μέλους μπορούν να πραγματοποιούνται, ύστερα από αίτηση του αρμόδιου φορέα, σε άλλο κράτος μέλος, από τον φορέα του τόπου κατοικίας ή διαμονής του αιτούντος ή του δικαιούχου παροχών.

Οι ασφαλισμένοι ή τα μέλη της οικογένειάς τους που κατοικούν σε κράτος - μέλος άλλο από το αρμόδιο, λαμβάνουν στο κράτος - μέλος κατοικίας τους παροχές σε είδος.

Οι παροχές σε είδος χορηγούνται από τον αρμόδιο φορέα και σε βάρος του, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που εφαρμόζει, ως εάν οι ενδιαφερόμενοι κατοικούσαν στο εν λόγω κράτος μέλος.

Παροχές

Σύμφωνα με ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι παροχές σε είδος αφορούν το κόστος της ιατρικής περίθαλψης, καθώς και των προϊόντων, όπως φάρμακα, και των υπηρεσιών που συνδέονται με την εν λόγω περίθαλψη.

Με άλλα λόγια, κάποιες φορές οι παροχές σε είδος χορηγούνται στην πραγματικότητα σε χρήμα, για παράδειγμα όταν ο δικαιούχος λαμβάνει πληρωμή για την επιστροφή των εξόδων υγειονομικής περίθαλψης.

Κατά γενικό κανόνα, οι παροχές αυτές καταβάλλονται από τη χώρα όπου κατοικεί ο δικαιούχος ή διαμένει προσωρινά, σαν να ήταν ασφαλισμένος εκεί. Αυτό ενδέχεται να είναι ή να μην είναι προς όφελός του σε σύγκριση με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι ασφαλισμένος.

Επιπλέον Πληροφορίες