Αντιπαράθεση μεταξύ Κυβέρνησης και Αξιωματικής Αντιπολίτευσης έχει πυροδοτήσει η τιμή αποζημίωσης κλινών σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), που επιτάσσονται για τον κοροναϊό, με βάση την πράξη νομοθετικού περιοχομένου.

Στην τιμή που έχει καθοριστεί για το κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο (ΚΕΝ) ή για την ημερήσια αποζημίωση της ΜΕΘ, σαφώς και δεν περιλαμβάνεται το μισθολογικό κόστος. Αυτό προκύπτει και από την ΚΥΑ Υ4α/οικ.105494 που αναφέρει επί λέξη "Στις περιπτώσεις πολιτών των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τρίτων χωρών, μη μονίμων κατοίκων Ελλάδος, η τιμή των Κλειστών Ελληνικών Νοσηλίων (ΚΕΝ) υπολογίζεται με συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09 επί την τιμή που αναγράφεται στον πίνακα ΚΕΝ".

Αυτή η ΚΥΑ βασίστηκε στο πόρισμα της επιτροπής που είχε ορίσει το υπουργείο Υγείας για την εφαρμογή των ΚΕΝ, η οποία αναφέρει σαφώς ότι η ανάλυση κόστους αφορά όλα τα κόστη πλην του μισθολογικού το οποίο καλύπτεται από το κονδύλι του γενικού προϋπολογισμού για την μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων.

Άλλωστε, στον απολογισμό του υπουργείου Υγείας το 2012 με τίτλο Έκθεση Αποτελεσμάτων ΥΥΚΑ και των Μονάδων του ΕΣΥ 2011 (έτος δημιουργίας των ΚΕΝ) αναφέρεται ξεκάθαρα ότι τα Ελληνικά ΚΕΝ δεν περιλαμβάνουν την δαπάνη μισθοδοσίας. Από την ίδια Έκθεση προκύπτει και ο συντελεστής μισθολογικού κόστους 2,09 που το ίδιο το κράτος έχει θεσμοθετήσει με την παραπάνω ΚΥΑ και το οποίο αφορά σε στοιχεία που έχουν αντληθεί από τα Δημόσια νοσοκομεία.

ΕΟΠΥΥ

Ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει τα δημόσια νοσοκομεία με το 100% του ΚΕΝ και του νοσηλίου της ΜΕΘ και βέβαια η μισθοδοσία του προσωπικού τους καλύπτεται ορθά από τον προϋπολογισμό μισθοδοσίας των δημοσίων υπαλλήλων. Αν, λοιπόν, το μισθολογικό κόστος περιλαμβάνεται στην αποζημίωση που δίνει ο ΕΟΠΥΥ, όπως ισχυρίζονται πολλοί τώρα τελευταία, μήπως έχουμε διπλή πληρωμή για την ίδια νοσηλεία με ότι σημαίνει αυτό; Επειδή, βέβαια, η πραγματικότητα δεν είναι αυτή, καλό είναι να μην δημιουργούνται εντυπώσεις για δήθεν σκάνδαλα εκεί που δεν υπάρχουν.

Αυτό δε που είναι σαφές από τα παραπάνω είναι ότι η αποζημίωση των ΜΕΘ τον ιδιωτικών νοσοκομείων με τον συντελεστή κόστους 2,09 εξομοιώνει την αποζημίωση μ’ αυτήν που ήδη καταβάλλεται στις ΜΕΘ των δημόσιων νοσοκομείων από την αρχή εφαρμογής των ΚΕΝ, στις οποίες το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.