Παράταση έως 6/4/202020 έλαβαν, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, αντιπρόσωποι αλλά και έμποροι ειδών υγειονομικού υλικού (εταιρείες, φαρμακαποθήκες και φαρμακεία) και συγκεκριμένα γαντιών, μασκών και αντισηπτικών, προκειμένου να αποστείλουν τις πληροφορίες που τους έχουν ζητηθεί μέσω πολυσέλιδου ερωτηματολογίου.

Οι πληροφορίες αυτές αφορούν τα τιμολόγια αγοράς και πώλησης των συγκεκριμένων προαναφερόμενων ειδών για το διάστημα από το Νοέμβριο του 2019 έως και τον Μάρτιο του 2020, ενώ όπως γίνεται αντιληπτό αναφέρεται σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Η παράταση αυτή εδόθη, καθώς πολλοί από τους εκπροσώπους που έλαβαν το ερωτηματολόγιο δεν μπόρεσαν λόγω των πιεστικών συνθηκών εξαιτίας του κορονοϊού και του μεγάλου φόρτου εργασίας να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της Ανεξάρτητης Αρχής. Σύμφωνα με χθεσινά στοιχεία στο κάλεσμά της είχαν ανταποκριθεί 2.000 εταιρείες.

Ο στόχος της συλλογής αυτών των στοιχείων, είναι να απομονωθούν και να προσδιοριστούν τα φαινόμενα κερδοσκοπίας που έχουν εντοπιστεί στα παραπάνω είδη με την αντιπαραβολή των τιμών που είχαν αυτά, πριν και μετά το ξέσπασμα της πανδημίας.

Στην σχετική επιστολή που προώθησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, προς διευκόλυνση όσων έχουν κληθεί να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο, έχουν δοθεί διάφορες διευκρινίσεις. Οπως για τον υπολογισμό του καθαρού κέρδους δεν ζητούνται ακριβή λογιστικά στοιχεία αλλά την εκτίμηση για μία τάξη μεγέθους (ποσοστού) των συνολικών λειτουργικών εξόδων του στο σύνολο του τζίρου της επιχείρησης το οποίο θα αφαιρεθεί από το μικτό κέρδος.

Eπίσης, δίνεται η δυνατότητα για όσους δεν μπορούν να προωθήσουν σκαναρισμένα τα τιμολόγια να τα προωθήσουν ως φωτογραφίες κ.λπ.