Κακές συνθήκες νοσηλείας για τα ψυχιατρικά περοστατικά, καταγγέλλει το Σωματείο εργαζομένων στο Θριάσιο νοσοκομείο.

Οι εργαζόμενοι τονίζουν πως στην Ψυχιατρική Κλινική επικρατούν συνθήκες που καταλύουν κάθε έννοια ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Όπως αναφέρουν, ψυχιατρικοί ασθενείς, που πολλοί από αυτούς δυσκολεύονται ή και αδυνατούν να τηρήσουν στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής, στοιβάζονται σε ράντζα που απέχουν λιγότερο από μισό μέτρο μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρότατος κίνδυνος για την υγεία τη δική τους, των εργαζομένων και των υπόλοιπων ασθενών του νοσοκομείου.

Ράντζα έχουν γεμίσει κάθε γωνιά και διάδρομο της κλινικής, που έχει 19 κρεβάτια αλλά φτάνει να νοσηλεύει μέχρι 38 ασθενείς, μετά από εφημερία.

Ασθενείς, με σοβαρές ψυχικές ασθένειες και πρόσθετα προβλήματα υγείας, κυριολεκτικά σκοντάφτουν πάνω σε χρόνιους ασθενείς, που ενώ θα έπρεπε να έχουν μεταφερθεί σε δημόσιες δομές για χρόνιους πάσχοντες, παραμένουν στην κλινική, λόγω ανυπαρξίας των κατάλληλων δομών.

Νοσηλευτικό προσωπικό, που έχει ξεπεράσει τα όρια της εξάντλησης. Στις περισσότερες βάρδιες, δύο μόνο νοσηλευτές δεν φτάνουν να δώσουν νοσηλεία, να σιτίζουν και να φροντίζουν ασθενείς για την ατομική τους υγιεινή, να προσέχουν για να μην κάνει κανείς κακό στον εαυτό ή σε άλλο νοσηλευόμενο, να συμβάλλουν στη θεραπευτική παρέμβαση.  

Συνολικά, συνθήκες εντελώς ακατάλληλες, για νοσηλεία ψυχικά ασθενών. Που δυσκολεύουν τη φιλότιμη προσπάθεια γιατρών, ψυχολόγων και νοσηλευτικού προσωπικού να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους.

Ιδιαίτερα με το ξέσπασμα της επιδημίας και την αναστολή της εφημερίας της Ψυχιατρικής κλινικής του νοσοκομείου "Σωτηρία", δεν πάρθηκε κανένα ουσιαστικό μέτρο για την αποσυμφόρηση της Ψυχιατρικής κλινικής στο Θριάσιο νοσοκομείο, ούτε για την προστασία της υγείας των ασθενών και των εργαζομένων της κλινικής.

Οι εργαζόμενοι υπογραμμίζουν πως παρόμοια είναι η κατάσταση και στις περισσότερες ψυχιατρικές κλινικές γενικών δημόσιων νοσοκομείων, με εξαίρεση, τις πανεπιστημιακές ψυχιατρικές κλινικές στο "Αιγινήτειο" και στο "Αττικόν".

Συνωστισμός

Σημειώνουν πως ο "συνωστισμός" ασθενών στις δημόσιες ψυχιατρικές κλινικής δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Όλα αυτά, σε μία περίοδο που αυξάνονται  οι εισαγωγές στα νοσοκομεία, λόγω ψυχογενών αιτιών και που η φτώχεια και η ανεργία υποσκάπτουν ακόμη περισσότερο την ψυχική υγεία ακόμα και σε όσους δεν έχουν προηγούμενο ιστορικό ψυχικής διαταραχής.

Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, αποδείχθηκε ότι η πολιτική της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης δεν αποσκοπούσε στη βελτίωση των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και την εξάλειψη των ασυλικών συνθηκών νοσηλείας, όπως ισχυρίζονται οι υποστηρικτές της.

Ζητούν να ληφθούν μέτρα για την άμεση αποσυμφόρηση της Ψυχιατρικής κλινικής, να ενταχθούν πλήρως στο σύστημα εφημεριών και εισαγωγών ασθενών οι Πανεπιστημιακές Ψυχιατρικές κλινικές και να ενισχυθεί άμεσα η κλινική με μόνιμο προσωπικό και να πραγματοποιηθεί μελέτη για τη μεταστέγαση της σε καταλληλότερο χώρο.

Να δημιουργηθούν, επίσης, νέες Ψυχιατρικές Κλινικές, πλήρως στελεχωμένες, για να καλύπτονται οι ανάγκες, όλες οι αναγκαίες δημόσιες εξωνοσοκομειακές δομές (οικοτροφεία, ξενώνες, προατατευόμενα διαμερίσματα, δομές για χρόνιους πάσχοντες) που θα παρέχουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους και Κέντρα Ψυχικής Υγείας.

Να ανακληθεί, τέλος, η απόφαση για το κλείσιμο των ψυχιατρικών νοσοκομείων.

Δημ.Κ.