Στη δημιουργία συστήματος με το οποίο θα παρακολουθούνται οι ασθενείς από απόσταση, προχωρεί το υπουργείο Υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό, συγκροτεί πενταμελή ομάδα εποπτείας της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Σκοπός της είναι η ενίσχυση και διεύρυνση των παρεχομένων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας, με σκοπό την εξ αποστάσεως παρακολούθηση της υγείας των ασθενών.

Στην ομάδα θα μετάσχουν ένας γιατρός δημόσιου νοσοκομείου, ένας γενικός γιατρός, δύο μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της Ιατρικής ή Σχολής Πληροφορικής, ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός ή μηχανικός Βιοϊατρικής ή Πληροφορικής, με εμπειρία σε θέματα Πληροφορικής Υγείας.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση του γενικού γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, που παρατίθεται πιο κάτω, έργο της ομάδας είναι:

  • Η διαμόρφωση ενός σχεδίου διακυβέρνησης για την υλοποίηση σχετικών δράσεων και παράλληλα η υποβολή προτάσεων για ένα θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας εφαρμογών Τηλεϊατρικής.
  • Η διασφάλιση της βέλτιστης και αποτελεσματικότερης εξ αποστάσεως παρακολούθησης της υγείας των ασθενών με τη χρήση συστημάτων τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
  • Η διατύπωση προτάσεων για τη διασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση του έργου.
  • Η αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας και διασύνδεσης με ελληνικά και διεθνή οικοσυστήματα ηλεκτρονικής Υγείας.

Η ομάδα θα εισηγηθεί στο υπουργείο Υγείας τις προτάσεις της για τη διαμόρφωση προτάσεων από τις οποίες θα διαμορφωθούν πολιτικές Υγείας, με στόχο τη βελτίωση χρήσης συστημάτων για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση της υγείας των ασθενών στο σπίτι.

Για την επίτευξη του έργου της, θα συνεργαστεί με τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, την Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας, τις Διευθύνσεις του υπουργείου Υγείας, την ΗΔΙΚΑ, τον ΕΟΔΥ, τον ΕΟΠΥΥ και τις Υ.Πε.

Η θητεία της είναι ετήσια και θα λειτουργεί υπό την καθοδήγηση του γενικού γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του υπουργείου Υγείας και σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες