Σε ψήφισμα που υιοθετήθηκε την Παρασκευή με 526 ψήφους υπέρ, 105 κατά και 50 αποχές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέτει τις αρχές που θα πρέπει να καθοδηγήσουν την μελλοντική στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την πανδημία του κορωνοϊού.

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν την ανάγκη για τα όργανα της ΕΕ και για τα κράτη μέλη να αντλήσουν τα κατάλληλα διδάγματα από την κρίση της COVID-19 και να ενισχύσουν σημαντικά τη συνεργασία τους στον τομέα της υγείας με στόχο τη δημιουργίας μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας. Οι ενέργειές τους θα πρέπει να περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το ίδιο κείμενο, τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων ποιοτικής υγειονομικής περίθαλψης, με βάση τα πορίσματα των τεστ αντοχής, τα οποία θα πρέπει να διεξάγουν επειγόντως τα κράτη μέλη για να εντοπίσουν αδυναμίες και να επαληθεύσουν ότι τα συστήματα δημόσιας υγείας τους είναι έτοιμα για ενδεχόμενη επανεμφάνιση του κορονοϊού.

Το ψήφισμα ζητά την ταχεία συγκρότηση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Υγειονομικής Αντίδρασης (EHRM) για την αντιμετώπιση των υγειονομικών κρίσεων όλων των ειδών, ώστε να ενισχυθεί ο επιχειρησιακός συντονισμός και να παρακολουθούνται η συγκρότηση και η ενεργοποίηση του στρατηγικού αποθέματος φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού.

Σύμφωνα με το ίδιο κείμενο, η επικείμενη φαρμακευτική στρατηγική της ΕΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα για να διασφαλιστεί η προμήθεια βασικών φαρμάκων στην Ευρώπη. Η διαφοροποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού κρίνεται επίσης απαραίτητη, ώστε να διασφαλιστεί και η οικονομικά προσιτή πρόσβαση ανά πάσα στιγμή.

Οι ευρωβουλευτές χαιρετίζουν το νέο πρόγραμμα "EU4Health" με προϋπολογισμό 9,4 δισ., καθώς χρειάζονται μακροπρόθεσμες επενδύσεις και δεσμεύσεις και ζητούν να συσταθεί ειδικό ταμείο της ΕΕ για την ενίσχυση των νοσοκομειακών υποδομών και των υπηρεσιών υγείας. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρουν ότι οι τα Ευρωπαϊκά όργανα για την υγεία ECDC και EMA, καθώς και η από κοινού ερευνητικές δραστηριότητες, θα πρέπει να ενισχυθούν.

Καθώς η κρίση της COVID-19 συνεχίζεται, οι ευρωβουλευτές επαναλαμβάνουν εκ νέου το κάλεσμά τους για "ταχεία, ισότιμη και οικονομικά προσιτή πρόσβαση, για όλους τους ανθρώπους στον κόσμο, στα μελλοντικά εμβόλια και θεραπείες για τη νόσο COVID-19, μόλις αυτά καταστούν διαθέσιμα". Ο μηχανισμός κοινής προμήθειας της ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί πιο συστηματικά για να αποφευχθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ κρατών μελών όταν διακυβεύεται η δημόσια υγεία.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Covid: Απότομη αύξηση του ιικού φορτίου στη Θεσσαλονίκη
Τι προκαλεί ο κλιματισμός στο σώμα σας
Πανώλη στα αιγοπρόβατα: Σε «Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης» η Θεσσαλία