Σε ισχύ έχει τεθεί η απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με την οποία καθορίζονται οι αρμοδιότητες της νέας υφυπουργού Υγείας Ζωής Ράπτη.

Στην κ. Ράπτη ανατίθενται:

  • Η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας της Γενικής Γραμματείας Υπηρεσιών Υγείας.
  • Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας.

Στις αρμοδιότητες περιλαμβάνονται οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων, η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα, η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα, από κοινού με άλλους υπουργούς.

Η κ. Ράπτη μπορεί, επίσης, να υποβάλλει ερωτήματα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, να εκπροσωπεί το υπουργείου Υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς Οργανισμούς, να διορίζει, να αποσπά και να αποφασίζει τη λύση της υπαλληλικής σχέσης των μελών του Ιδιαίτερου Γραφείου της.

Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στην υφυπουργό εξαιρούνται και παραμένουν στον υπουργό η νομοθετική πρωτοβουλία και η αποδοχή γνωμοδοτήσεων και πρακτικών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Κοντοζαμάνης

Στον άλλο υφυπουργό, Βασίλη Κοντοζαμάνη, αντίθενται οι εξής αρμοδιότητες:

'Ασκησης των αρμοδιοτήτων και εποπτεία των φορέων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υπηρεσιών Υγείας, εξαιρουμένης της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας.

Εποπτείας του Οργανισμού Διασφάλισης Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.).

Δημ.Κ.