Επείγον αίτημα προς την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών απέστειλε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ στις 31/12/2020, για την κατά προτεραιότητα ένταξη των φυσικοθεραπευτών – μελών του στη πρώτη φάση εμβολιασμού έναντι της CoVid-19 λοίμωξης.

Όπως αναφέρει στην επιστολή του ο Π.Σ.Φ., οι φυσικοθεραπευτές έρχονται καθημερινά σε άμεση επαφή με ποικιλία περιστατικών όλων των ηλικιών, με υποκείμενα νοσήματα και με ύπαρξη συννοσηρότητας, σε οποιοδήποτε περιβάλλον εργασίας και αν εργάζονται (ιδιωτικά εργαστήρια φυσικοθεραπείας Π.Φ.Υ ή κατ’ οίκον θεραπείες).

Ενδεικτικό της συχνότητας των επαφών των φυσικοθεραπευτών με τους ασθενείς και συνεπώς της αυξημένης επικινδυνότητας για μόλυνσή τους από τον κορωνοϊό, είναι πως, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ, τα 2.450 εργαστήρια φυσικοθεραπείας και οι φυσικοθεραπευτές κατ΄οίκον, που έχουν ενταχθεί στη συλλογική σύμβαση που έχει συνάψει ο Π.Σ.Φ. με τον ΕΟΠΥΥ, πραγματοποίησαν, μόνο τον Οκτώβριο του 2020, 496.000 συνεδρίες φυσικοθεραπείας.

Όπως αναφέρει ο Π.Σ.Φ. στην επιστολή του, η κάθε συνεδρία σημαίνει παραμονή του ασφαλισμένου στον χώρο του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας από 30 έως 45 λεπτά ή και περισσότερο, ενώ στο χρονικό διάστημα της πανδημίας, ένας μεγάλος αριθμός συνεδριών αφορούν ασθενείς που νόσησαν από CoVid-19 και χρειάζονται αποκατάσταση (κυρίως κινητική αποκατάσταση και αναπνευστική φυσικοθεραπεία).

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. Πέτρος Λυμπερίδης δήλωσε ότι: “Ο Π.Σ.Φ θεωρεί ότι οι φυσικοθεραπευτές θα πρέπει πρωτίστως να είναι καλά θωρακισμένοι απέναντι στη νέα λοίμωξη, για την προστασία των ίδιων, των ασθενών τους και κατά συνέπεια της Δημόσιας Υγείας και ακολούθως, να λειτουργούν ως καλό παράδειγμα εφαρμογής των θεσπισμένων υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, με την επείγουσα επιστολή μας ζητάμε από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τον κλάδο μας, εντάσσοντας τους φυσικοθεραπευτές στην πρώτη φάση των εμβολιασμών.

Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα ως Π.Σ.Φ. και  αναμένουμε οδηγίες από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.”