Στο πλαίσιο βελτίωσης της παρακολούθησης της επάρκειας των φαρμάκων στην εγχώρια αγορά, και σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Υποβολής των Στοιχείων των Πωλήσεων Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων, εγκαταστάθηκε στον ηλεκτρονικό ιστότοπο του ΕΟΦ διαδικτυακή εφαρμογή με τίτλο «Σύστημα Υποβολής Πωλήσεων Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων». H εφαρμογή τέθηκε σε λειτουργία τη Δευτέρα 29/07/2019.

Η καταχώριση των στοιχείων πωλήσεων κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων θα πραγματοποιείται βάσει του παρακάτω χρονοδιαγράμματος: Καταχώρηση στοιχείων 1ου τριμήνου κάθε έτους, έως 20/04 του ιδίου έτους. Καταχώρηση στοιχείων 2ου τριμήνου κάθε έτους, έως 20/07 του ιδίου έτους. Καταχώρηση στοιχείων 3ου τριμήνου κάθε έτους, έως 20/10 του ιδίου έτους. Καταχώρηση στοιχείων 4ου τριμήνου κάθε έτους, έως 20/01 του επόμενου έτους.

Συνεπώς ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των στοιχείων πωλήσεων των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων για κάθε τρίμηνο ορίζεται η 20η ημέρα του επόμενου μήνα μετά την λήξη του τριμήνου. Mετά το πέρας της 20ης ημέρας, του επόμενου μήνα από τη λήξη του τριμήνου, το Σύστημα Υποβολής Πωλήσεων Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων δεν θα επιτρέπει την καταχώριση των στοιχείων του τριμήνου που θα έπρεπε να είχε κατατεθεί εντός της προθεσμίας.

Οποιαδήποτε στοιχεία υποβληθούν ηλεκτρονικά εκτός της προθεσμίας θα χαρακτηριστούν αυτόματα ως στοιχεία του επόμενου τριμήνου. Δηλαδή, αν τα στοιχεία του Α’ τριμήνου του 2021, υποβληθούν ηλεκτρονικά την 21η Απριλίου 2021 καταχωρούνται αυτόματα στο Β’ τρίμηνο 2021.

Υπενθυμίζετε ότι κάθε Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) ή αντί αυτού ο Τοπικός Αντιπρόσωπός (ΤΑ) του στην Ελλάδα είναι υποχρεωμένοι να καταχωρούν τις πωλήσεις για το σύνολο των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων στο ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής Πωλήσεων Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων.

Οι διαπιστευμένοι χρήστες θα εισέρχονται στο σύστημα με τη χρήση των συνθηματικών που ήδη διαθέτουν και χρησιμοποιούσαν για την υποβολή των στοιχείων στο προηγούμενο σύστημα. Οι νέοι χρήστες μπορούν να αιτηθούν συνθηματικά μέσω του Συστήματος Καταχώρισης των Πωλήσεων.