Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα - Κλασική Ομοιοπαθητική» έως και σαράντα (40) μεταπτυχιακών φοιτητών.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν πτυχιούχοι των Ιατρικών και των Οδοντιατρικών Σχολών του Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.

2083/1992.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που λειτουργεί εδώ και δύο χρόνια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (στη Σύρο) με τίτλο «Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα-Κλασική Ομοιοπαθητική». http://www.syros.aegean.gr/homeopathy

Στο Μεταπτυχιακό αυτό Πρόγραμμα Σπουδών συμμετέχει η Διεθνής Ακαδημία Κλασικής Ομοιοπαθητικής http://www.vithoulkas.com .

Αν θέλετε να έχετε μία γενική ενημέρωση για την ομοιοπαθητική, τις αρχές και τους κανόνες της μπορείτε να ανατρέξετε στο παρακάτω link http://www.vithoulkas.com/content/view/42/54/lang,el/

 Για περαιτέρω ενημέρωσή σας, σας παραθέτουμε και το link με τον «Ορισμό Υγείας» του Γιώργου Βυθούλκα. http://www.vithoulkas.com/content/view/39/51/lang,el/