Μία θετική πρωτοβουλία για ενημέρωση των γιατρών της ‘πρώτης γραμμής' στο θέμα της γρίπης Α (Η1Ν1), ανέλαβε η διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΟΣΙΠΥ).

Η Ομοσπονδία συνέταξε ένα χρηστικό οδηγό, στον οποίο περιέχονται οδηγίες σχετικά με τη γρίπη και τον τρόπο αποφυγής μετάδοσής της στο ιατρικό δυναμικό. Το ΙΑΤΡΟΝΕΤ παρουσιάζει κατ΄ αποκλειστικότητα ολόκληρο τον οδηγό της Ομοσπονδίας, ο οποίος φέρει τον τίτλο 'Πρωτόκολλα για τον κλινικό και εργαστηριακό εξωνοσοκομειακό γιατρό και μέτρα προφύλαξης υγειονομικού δυναμικού'.

Επιπλέον Πληροφορίες