Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα «Θρομβωτικές Μικροαγγειοπάθειες στην Κύηση»

Θα διεξαχθεί στις 29 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 11:00, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. ΛΟΥΡΟΣ» του ΜΗΤΕΡΑ.

Οργάνωση: Αιματολογική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ
Συμμετοχή: Ελεύθερη
Πληροφορίες: 210 6867021
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ

2η Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα «Σύγχρονες Εφαρμογές της Αξονικής Τομογραφίας ΙΙ»,

Θα διεξαχθεί στις 30 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 09:15, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. ΛΟΥΡΟΣ» του ΜΗΤΕΡΑ. 

Διοργάνωση: Απεικονιστικά Τμήματα ΥΓΕΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ
Συμμετοχή: Ελεύθερη
Πληροφορίες: 210 6867021
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ

2η Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα «Ημερίδα Παιδιατρικής Ογκολογίας: Οι Ειδικότητες που Συνεπικουρούν»,

Θα διεξαχθεί στις 6 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 09:00, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. ΛΟΥΡΟΣ» του ΜΗΤΕΡΑ. Στο τέλος της ημερίδας θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης με μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης. 

Οργάνωση: Ογκολογική Κλινική Παιδιών & Εφήβων Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
Συμμετοχή: Ελεύθερη
Πληροφορίες: 210 6867021
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ

3η Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα «Παιδιατρικές Λοιμώδεις & μη Λοιμώδεις Φλεγμονώδεις Παθήσεις: Πότε και Πως Συμβάλει η Απεικόνιση στη Διάγνωση και την Παρακολούθηση»

Θα διεξαχθεί στις 13 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 09:00, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. ΛΟΥΡΟΣ» του ΜΗΤΕΡΑ. Στο τέλος της ημερίδας θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης με μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης. 

Οργάνωση: Τμήμα Παιδιατρικής Ακτινολογίας ΜΗΤΕΡΑ
Συμμετοχή: Ελεύθερη
Πληροφορίες: 210 6867021
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ