Το πρώτο 12ωρο πρόγραμμα εκπαίδευσης στις Πρώτες Βοήθειες πραγματοποιήθηκε από το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Κορίνθου στην Ελληνική Αστυνομία Περιφέρειας Κορίνθου, έπειτα από σχετικό Σύμφωνο Συνεργασίας που έχει υπογράψει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίας Τάξης, το οποίο και προβλέπει την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) σε θέματα Πρώτων Βοηθειών σε όλη την Ελλάδα από εξειδικευμένους εκπαιδευτές του Ε.Ε.Σ.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στις 26 και 27 Ιουλίου 2017. Είχε διάρκεια 6 ώρες ανά ημέρα και  σε αυτό συμμετείχαν 15 Αστυνομικοί. Στόχος του ήταν η εκμάθηση Βασικών Γνώσεων και δεξιοτήτων Πρώτων Βοηθειών για τον γενικό πληθυσμό.

Όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι σε θέση να παράσχουν τις Πρώτες Βοήθειες σε περίπτωση ατυχήματος, με σκοπό τη διατήρηση της φυσικής ακεραιότητας του θύματος έως την άφιξη των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης. Για τις ανάγκες της εκπαίδευσης χρησιμοποιούνται προπλάσματα και κατάλληλος εξοπλισμός  για την πρακτική εξάσκηση των συμμετεχόντων.

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών E.E.Σ. Κορίνθου έχει ήδη προγραμματίσει τα επόμενα προγράμματα ώστε να εκπαιδευτούν όλοι αστυνομικοί της Κορίνθου.