Ένα νέο εξειδικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα υλοποιεί το Εξειδικευμένο Κέντρο Διάγνωσης και Αποκατάστασης Ατόμων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος «Ηλίανθος». Το πρόγραμμα  έχει στόχο την εκπαίδευση νεαρών ενηλίκων με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας σε θέματα κοινωνικοποίησης και αυτόνομης διαβίωσης. Απώτερος σκοπός είναι οι ωφελούμενοι να εξοικειωθούν με τις δραστηριότητες και τις ευθύνες μιας ολόκληρης ημέρας σε ένα στεγαστικό πλαίσιο, ώστε να μπορούν να ενταχθούν αργότερα με επιτυχία σε δομές αυτόνομης ή ημιαυτόνομης διαβίωσης ή ακόμα και να κατακτήσουν τις δεξιότητες εκείνες που θα τους επιτρέψουν την ανεξάρτητη διαβίωση τους.

Διδάσκοντας δεξιότητες αυτονομίας σε άτομα με αυτισμό

Το θεραπευτικό πρόγραμμα λαμβάνει  χώρα το Σαββατοκύριακο στα γραφεία του «Ηλίανθου» στο Περιστέρι Αττικής (Χρυσολωρά 10-12). Μία ομάδα ατόμων με Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας μαθαίνει να συμβιώνει και να διαχειρίζεται θέματα καθημερινότητας υπό την στενή καθοδήγηση έμπειρων θεραπευτών.

Ενίσχυση αυτονομίας - αυτοδιαχείρισης - αυτοεξυπηρέτησης

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει δεξιότητες καθημερινής ζωής, εξωτερικά προγράμματα, καθώς και ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και στρατηγικών διαχείρισης συμπεριφοράς. Έτσι, οι  συμμετέχοντες  αποκτούν  την ικανότητα να συμβιώνουν στα πλαίσια μιας ομάδας με μεγαλύτερη αυτονομία.

Πλεονεκτήματα:

-Αναγάγει τις κεκτημένες γνώσεις του ατόμου σε αυτοδιαχειριζόμενες δεξιότητες

-Ενισχύει την αυτονομία και την αυτοδιαχείριση

-Διευκολύνει τη μετάβαση από τη μία δραστηριότητα στην άλλη

-Μειώνει την πιθανότητα εκδήλωσης προκλητικής συμπεριφοράς

Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 7 άτομα. Πληροφορίες: 2105782341, ilianthos@kpechios.gr , www.kpechios.gr 

«Όταν οι μαθητές μάθουν να κατευθύνουν την ίδια τους τη συμπεριφορά, αντί να εξαρτώνται από άλλους, αποκτούν ένα πολύτιμο εργαλείο, το οποίο προάγει την αυτονομία, την αυτοπεποίθηση, και τις δεξιότητες λήψης αποφάσεων. Αυτά είναι τα αποτελέσματα που όλοι οι εκπαιδευτές επιθυμούν για όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές τους» (Agran et al., 2003, p. 25)