Ο ΙΣΑ ενημερώνει τα μέλη του ότι άμεσα, και συγκεκριμένα το Σάββατο 24.2.2018 ‘’θα διοργανώσει ενημερωτικό σεμινάριο αναφορικά με τον νέο Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα (General Data Protection Regulation, εν συντομία, GDPR) ο οποίος θα εφαρμοσθεί άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ (χωρίς να απαιτείται εθνική νομοθετική πρωτοβουλία) στις 25 Μαΐου 2018.

Η σημασία του ως άνω κανονισμού για τους φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και του ιατρούς που διαχειρίζονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα είναι μεγάλη. Τα Δεδομένα Υγείας, τα Γενετικά και τα Βιομετρικά Δεδομένα αποτελούν Ευαίσθητα Δεδομένα που χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Για την επεξεργασία Ευαίσθητων Δεδομένων ο Κανονισμός απαιτεί την ικανοποίηση επιπρόσθετων υποχρεώσεων και θεσπίζει υψηλά πρόστιμα και διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασής τους. Ο κλάδος μας είναι από τους πλέον επικίνδυνους και ευάλωτους.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για την συμμόρφωση της ίδιας της υπηρεσίας επέλεξε ήδη να συνεργαστεί με έγκριτο δικηγορικό γραφείο που έχει εξειδίκευση στο θέμα αυτό. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής θα διοργανώσει την παραπάνω ημερίδα για την πληρέστερη κατά το δυνατό ενημέρωση των ιατρών. Άμεσα θα ενημερωθείτε για το αναλυτικό πρόγραμμα.’’