Κατά τη διάρκεια μιας φυσιολογικής κύησης μπορεί να συμβούν διάφορες αλλαγές στο μηχανισμό πήξης της γυναίκας, επομένως πιθανά σημεία υπερπηκτικότητας. Αυτό συμβαίνει επίσης συχνά και  μετά από υποβοηθούμενη αναπαραγωγή (IVF).  Για τον λόγο αυτό, πολλές γυναίκες ακολουθούν ενέσιμη αγωγή ηπαρίνης (LMWH) κατά τη διάρκεια της κύησης. H χρήση ΤΗΣ (LMWH)  για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να δημιουργήσει αιματώματα στο σημείο της ένεσης, τα οποία αποτελούν τροχοπέδη για τη σωστή ολοκλήρωση της αγωγής.

Με τη χρήση του Vencil sootheparin gel  προλαμβάνεται αλλά και  αποδομείται το αιμάτωμα  γρήγορα και αποτελεσματικά, επιτρέποντας στην έγκυο να ακολουθήσει χωρίς προβλήματα την αγωγή της.