Στο νοσοκομείο “Αττικόν”, πραγματοποιήθηκε το 19ο Σεμινάριο της Ελληνικής Ρινολογικής Εταιρείας και Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου.

Ο Dr. med. B. Παυλιδέλης, πραγματοποίησε ομιλία με θέμα  “Σύνθετα μοσχεύματα στη ρινοπλαστική: Λήψη και τοποθέτηση”.

Ο κ. Παυλιδέλης παρουσίασε αναλυτικά  την αναγκαιότητα  για χρήση σύνθετων αυτομοσχευμάτων (δέρμα και χόνδρος μαζί), ιδιαίτερα στις διορθωτικές ρινοπλαστικές,  τονίζοντας τις τεχνικές λήψης και τοποθέτησης των μοσχευμάτων αυτών.

Ο κ. Παυλιδέλης είναι ιδρυτής της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου    και  εκπρόσωπος στην Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου (E.A.F.P.S.)