Η  Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία  διοργανώνει το 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας,  που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαΐου-1 Ιουνίου 2019, στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών.

Στο φετινό Συνέδριο της ΕΝΕ στους Δελφούς, αποφασίστηκε να δοθεί μεγάλη προσοχή στα νοσήματα του Σακχαρώδη Διαβήτη και στην  Aρτηριακή Yπέρταση,  που αποτελούν  τις κυριότερες αιτίες ανάπτυξης χρόνιας νεφρικής νόσου στους ενήλικες και αφορούν μεγάλους πληθυσμούς ασθενών. Στόχος του είναι να ευαισθητοποιήσει τις ιατρικές κοινότητες, τις Αρχές παροχής Υγείας αλλά και τον Γενικό πληθυσμό για την αυξημένη επίπτωση των νοσημάτων που αναφέρθηκαν και την αυξημένη επιδημία εμφάνισης χρόνιας νεφρικής νόσου και καρδιαγγειακών επιπλοκών που σχετίζονται συγκεκριμένα με αυτά τα νοσήματα.

Στην προσπάθεια αυτή θεωρήθηκε ότι έπρεπε να υπάρξει συνεργασία με συναδέλφους από τις αντίστοιχες ιατρικές Εταιρείες, την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, την Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας και Διαβητολογίας κ.α. για την πληρέστερη κάλυψη των θεμάτων αλλά και προσπάθεια ανάπτυξης στρατηγικών πρόληψης εμφάνισης αυτών των νοσημάτων και των επιπλοκών τους.   

Όλοι όσοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την επιτυχία των στόχων του Συνεδρίου. Στο Συνέδριο αυτό δίνεται ακόμη η δυνατότητα σε νεότερους συναδέλφους να ανακαλύψουν την ομορφιά της Νεφρολογίας και στους παλαιότερους να μη την ξεχνούν. 

Η επιλογή του χώρου των Δελφών έγινε λόγω της σημαντικής πολιτιστικής του κληρονομιάς, της ομορφιάς του λιτού τοπίου, της προσβασιμότητας του, της αίσθησης φιλοξενίας που αναδύεται από την πρώτη επαφή με τον χώρο.