Η χρόνια ρινοκολπίτιδα με ρινικούς πολύποδες αποτελεί μία εξουθενωτική πάθηση με πολλούς ασθενείς να βρίσκονται σε συστηματική θεραπεία με κορτικοστεροειδή ή να προχωρούν σε χειρουργική επέμβαση ρινός, επιλογές που συχνά δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν τον έλεγχο της συγκεκριμένης πάθησης. Επιπλέον, η χρόνια ρινοκολπίτιδα με ρινικούς πολύποδες εμφανίζεται συχνά σε συνδυασμό με το σοβαρό άσθμα.

"Το dupilumab είναι το πρώτο φάρμακο που εγκρίνεται από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ για ενήλικες με χρόνια ρινοκολπίτιδα με ρινικούς πολύποδες και η μοναδική εγκεκριμένη θεραπεία που φαίνεται να μειώνει το μέγεθος των ρινικών πολυπόδων, καθώς και να βελτιώνει τα σημεία και τα συμπτώματα της συσχετιζόμενης χρόνιας ρινοκολπίτιδας.

Ουσιαστικά, περίπου τα τρία τέταρτα των ασθενών που έλαβαν dupilumab δεν χρειαζόταν πλέον είτε να λαμβάνουν κορτικοστεροειδή είτε να υποβληθούν σε επέμβαση, που αποτελούν τις καθιερωμένες θεραπείες,” δήλωσε ο George D. Yancopoulos, M.D., Ph.D., President και Chief Scientific Officer της Regeneron. "Το σημαντικότερο, πολλοί ασθενείς με χρόνια ρινοκολπίτιδα με ρινικούς πολύποδες πάσχουν επίσης από άσθμα και καταδείχθηκε ότι το dupilumab βελτιώνει την πνευμονική λειτουργία και σε αυτούς τους ασθενείς. Η συγκεκριμένη έγκριση ενισχύει περαιτέρω την πεποίθηση ότι η ιντερλευκίνη-4 (IL-4) και η ιντερλευκίνη-13 (IL-13) διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην εκδήλωση της φλεγμονώδους αντίδρασης Τύπου 2 και συνεχίζουμε να μελετούμε το dupilumab σε άλλες νόσους που χαρακτηρίζονται από την εκδήλωση της φλεγμονώδους αντίδρασης Τύπου 2, συμπεριλαμβανομένης της ηωσινοφιλικής οισοφαγίτιδας και των τροφικών και περιβαλλοντικών αλλεργιών.”

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ αξιολόγησε κατά προτεραιότητα την αίτηση για το dupilumab ως θεραπεία της χρόνιας ρινοκολπίτιδας με ρινικούς πολύποδες, διαδικασία που εφαρμόζεται αποκλειστικά για φάρμακα που αντιπροσωπεύουν δυνητικά σημαντικές βελτιώσεις στην αποτελεσματικότητα ή την ασφάλεια στη θεραπεία σοβαρών παθήσεων.

Το dupilumab είναι ένα ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα που σχεδιάστηκε για να αναστέλλει ειδικά τη σηματοδότηση της ιντερλευκίνης-4 και ιντερλευκίνης-13 (IL-4 και IL-13), δύο βασικών πρωτεϊνών που διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην εκδήλωση της φλεγμονώδους αντίδρασης Τύπου 2.

Δεδομένα από κλινικές μελέτες του dupilumab έχουν δείξει ότι η αναστολή της ιντερλευκίνης-4 και της ιντερλευκίνης-13 συμβάλλει στην αντιμετώπιση της φλεγμονώδους αντίδρασης Τύπου 2, η οποία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στη χρόνια ρινοκολπίτιδα με ρινικούς πολύποδες, το άσθμα και την ατοπική δερματίτιδα.

"Η χρόνια ρινοκολπίτιδα με ρινικούς πολύποδες μπορεί να αποτελέσει μία εξουθενωτική πάθηση. Η σημερινή καθιερωμένη θεραπεία – η οποία περιλαμβάνει ενδορινικά και συστηματικά κορτικοστεροειδή καθώς και χειρουργική επέμβαση – συχνά αφήνει τους ασθενείς που πάσχουν από χρόνια ρινοκολπίτιδα με ρινικούς πολύποδες με υποτροπιάζοντα συμπτώματα," δήλωσε ο John Reed, M.D., Ph.D., Head of Research and Development της Sanofi. "Σε δύο κλινικές μελέτες Φάσης 3, το dupilumab βοήθησε τους ασθενείς ώστε να μειωθεί σημαντικά η ρινική τους συμφόρηση, ενώ πολλοί ασθενείς εμφάνισαν σημαντική βελτίωση της αίσθησης της όσφρησης σε χρονικό διάστημα μόλις τεσσάρων εβδομάδων. Η θεραπεία με dupilumab μείωσε επίσης την ανάγκη για λήψη συστηματικής θεραπείας με στεροειδή και για χειρουργική επέμβαση, ενώ οδήγησε σε βελτίωση της ποιότητας ζωής που σχετίζεται με την υγεία. Το σημαντικότερο, οι ασθενείς που πάσχουν επίσης από άσθμα έχουν πλέον στη διάθεσή τους μία θεραπεία που μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της αναπνοής τους."

Η χρόνια ρινοκολπίτιδα με ρινικούς πολύποδες είναι μία χρόνια πάθηση της ανώτερης αναπνευστικής οδού που φράσσει τους παραρρίνιους κόλπους και τις ρινικές οδούς. Είναι δυνατό να οδηγήσει σε δυσκολία στην αναπνοή, ρινική απόφραξη και καταρροή, μείωση ή απώλεια της αίσθησης της όσφρησης και της γεύσης και αίσθημα πίεσης στο πρόσωπο. Πολλοί ασθενείς με χρόνια ρινοκολπίτιδα με ρινικούς πολύποδες πάσχουν επίσης από άλλες παθήσεις που χαρακτηρίζονται από την εκδήλωση της φλεγμονώδους αντίδρασης Τύπου 2, όπως το άσθμα, και οι συγκεκριμένοι ασθενείς συχνά πάσχουν από πιο σοβαρή μορφή άσθματος που είναι συχνά πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Στις κλινικές μελέτες του dupilumab για τη χρόνια ρινοκολπίτιδα με ρινικούς πολύποδες, το 59% των ασθενών είχαν συνοδό άσθμα. Η συγκεκριμένη συνοσηρότητα είναι δυνατό να οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης κρίσεων άσθματος, έντονη συμπτωματολογία και σημαντική αρνητική επίπτωση στην ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία.