Η προσφορά αφορά τις παρακάτω εξετάσεις.

FIT TO PLAY FOR KIDS με 60€

Περιλαμβάνει: Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Καρδιολογική Εξέταση, Έγχρωμο Triplex καρδιάς (CU). Παρέχεται βεβαίωση άθλησης.

FIT TO PLAY FOR KIDS GO με 80€

Περιλαμβάνει: ηλεκτροκαρδιογράφημα, καρδιολογική εξέταση, έγχρωμο triplex καρδιάς (CU), οφθαλμολογική εξέταση παίδων. Παρέχεται βεβαίωση άθλησης.

FIT TO SWIM FOR KIDS με 70€

Περιλαμβάνει: ηλεκτροκαρδιογράφημα, καρδιολογική εξέταση, δερματολογική εξέταση, έγχρωμο triplex καρδιάς (CU). Παρέχεται βεβαίωση κολύμβησης.

FIT TO SWIM FOR KIDS GO με 100€

Περιλαμβάνει: ηλεκτροκαρδιογράφημα, καρδιολογική εξέταση, δερματολογική εξέταση, έγχρωμο triplex καρδιάς (CU), οφθαλμολογική εξέταση παίδων. Παρέχεται βεβαίωση κολύμβησης.