Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη (Πέμπτη 14 Νοεμβρίου), το Metropolitan General στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της νόσου, προσφέρει:

Δωρεάν αιματολογικό και ουρολογικό έλεγχο που θα περιλαμβάνει: ουρία, κρεατινίνη, γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, μικρολευκωματίνη ούρων, χοληστερόλη, HDL, LDL και τριγλυκερίδια.
            Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια του δωρεάν ελέγχου είναι  

            η παράλληλη χρήση κρατικού ασφαλιστικού φορέα. Το κόστος της

            συνταγογράφησης παρέχεται στους ενδιαφερομένους στην προνομιακή τιμή των

            5€.

Δωρεάν διαβητολογική εξέταση ή δωρεάν εξέταση για διαβητικό πόδι που θα περιλαμβάνει εκτίμηση των αποτελεσμάτων των ανωτέρω εξετάσεων καθώς και διατροφικές οδηγίες από εξειδικευμένους Παθολόγους-Διαβητολόγους- Ποδολόγους του Διαβητολογικού Κέντρου της Κλινικής

Δωρεάν καρδιολογική εξέταση και ηλεκτροκαρδιογράφημα από έμπειρους συνεργάτες καρδιολόγους της Κλινικής

Η ανωτέρω προσφορά ισχύει για όσους καλέσουν στο τηλ. 210 6502662 (Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-15:00) για να προγραμματίσουν τα ραντεβού τους έως και τις 31/12/2019.