Η Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.) διοργανώνει στις 7 Mαρτίου 2020 στην Αίγλη Ζαππείου την Επιστημονική Εκπαιδευτική Ημερίδα 15ο ετήσιο κλινικό φροντιστήριο και 5o σχολείο θεραπευτικής για τα καρδιομεταβολικά νοσήματα: από τη θεωρία στη πράξη.

H εκδήλωση πραγματοποιείται με ελεύθερη συμμετοχή και γίνεται περισσότερο διαδραστική με σκοπό να συζητηθούν αναλυτικά με το ακροατήριο πρακτικές και στοιχεία εξατομίκευσης της θεραπείας και να αναπτυχθούν οι δεξιότητες των συμμετεχόντων επί πραγματικών περιστατικών σε όλες τις θεματικές του ενότητες.  Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ομιλητές και πρόεδροι αναγνωρισμένου κύρους και ιδιαίτερα υψηλού επιστημονικού επιπέδου στις ειδικότητες και τις εξειδικεύσεις τους.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του CEDA Diabetes και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και θα μοριοδοτηθεί από τον Π.Ι.Σ, με Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS.