Η διεπιστημονική ομάδα Biomic_AUTh ζητεί ερευνητές χημικούς, χημικούς μηχανικούς, βιολόγους η φαρμακοποιούς (επιπέδου PhD ή MS)

α) Περιγραφή θέσεων:

α1.Μετα-διδάκτορας με γνώση Αναλυτικής Χημείας με ειδίκευση στη χρωματογραφία (υγρή ή αέρια) κατά προτίμηση συζευγμένη με φασματομετρία μάζας.

α2. Ερευνητές για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής  στην Αναλυτική Χημεία/Φαρμακευτική-Τοξικολογική Ανάλυση με χρωματογραφία συζευγμένη με φασματομετρία μάζας.

β) Αντικείμενο εργασίας:

Ανάπτυξη και επικύρωση αναλυτικών μεθόδων UPLC-MS/MS, GC-MS/MS, HRMS-TOF-MS. Ανάλυση βιολογικών δειγμάτων ή τροφίμων

Επεξεργασία δεδομένων, στατιστική ανάλυση, εύρεση βιοδεικτών

Μεταβολομική-Λιπιδομική

 

Επιθυμητά προσόντα:

  • Εξειδίκευση σπουδών ή/και ερευνητική εμπειρία στη χρωματογραφία (υγρή ή αέρια) και φασματομετρία μάζας
  • Σχετικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά
  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Γνώση βιοχημείας
  • Πνεύμα συνεργασίας ως μέλος ερευνητικής ομάδας.

 

Στοιχεία επικοινωνίας: Δρ. Αλέξανδρος Πεχλιβάνης [email protected] 

Τηλέφωνο:  2310990594

 

Η ομάδα Biomic_AUTh  εδρεύει στο ΚΕΔΕΚ ΑΠΘ και ειδικεύεται στη βιοναλυτική και μεταβολομική ανάλυση για εύρεση βιοδεικτών. Συντονίζει την Εθνική υποδομή FoodOmicsGR_RI και ερευνητικά έργα στον επιστημονικό χώρο μεταξύ βιοαναλυτικής χημείας, επιστημών ζωής, βιοχημείας, κλινικών και άλλων επιστημών. Περαιτέρω στοιχεία για την ομάδα, την υποδομή και το ερευνητικό έργο της μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα