Η Ευρώπη αντιμετωπίζει έναν αυξανόμενο αριθμό κρουσμάτων COVID-19. Τι έχουμε μάθει από το πρώτο κύμα της πανδημίας;

Η κρίση του COVID-19 αποτελεί μια άνευ προηγουμένου πρόκληση για τις κοινωνίες μας. Γνωρίζουμε ότι θα χρειαστούμε ένα εμβόλιο, αλλά επίσης ξέρουμε ότι θα χρειαστεί χρόνος για την παραγωγή του.


Από το πρώτο κύμα έχουμε μάθει πως ο σωστός συντονισμός είναι ζωτικής σημασίας. Κρίθηκαν απαραίτητες ορισμένες βελτιώσεις όσον αφορά τον συντονισμό των δράσεων σε επλιπεδο ΕΕ, τη διαχείριση των συνόρων και τις λογιστικές μεθοδολογίες για την υγεία. Για αυτό, χαιρετίζω τη νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αντιμετώπιση των διασυνοριακών απειλών για την υγεία και την αναθεωρημένη εντολή του ECDC (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων) και του EMA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ιατρικής).

 Από μια ευρύτερη προοπτική, αυτή η κρίση επέτρεψε στην ΕΕ να σημειώσει ένα σημαντικό άλμα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, χάρη στο σχέδιο ανάκαμψης. Το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία θα μας επιτρέψει να στηρίξουμε τα νοσοκομεία μας, να βεβαιωθούμε ότι διαθέτουμε τα απαραίτητα ιατρικά προϊόντα και κυρίως, να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους που εργάζονται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίοι τους τελευταίους μήνες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι η οικονομική ανάκαμψη δεν αντιβαίνει στην ατζέντα μας για το κλίμα και το περιβάλλον.

Ένα αποτελεσματικό και ασφαλές εμβόλιο διαφαίνεται ως η πλέον πιθανή λύση για την καταπολέμηση της πανδημίας. Κάνει αρκετά η ΕΕ για να υποστηρίξει την ανάπτυξή του εμβολίου και να διασφαλίσει τη διανομή του σε όλους τους Ευρωπαίους;

Συνήθως χρειάζονται 10 χρόνια για την ανάπτυξη ενός εμβολίου, οπότε ο σημερινός μας στόχος αποτελεί τεράστια πρόκληση. Η Επιτροπή διεξάγει διαπραγματεύσεις με φαρμακευτικές εταιρείες ώστε να διασφαλίσει την δυνατότητα παροχής του εμβολίου σε όλους τους Ευρωπαίους, μόλις αυτό γίνει διαθέσιμο

Υποστηρίζουμε τη δράση της Επιτροπής, αλλά ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής επιτροπής για το περιβάλλον (ENVI), ζήτησα διαφάνεια όσον αφορά το πρόγραμμα αγοράς.

Σήμερα, δεν έχουμε πληροφορίες σχετικά με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στις συμφωνίες προαγοράς μεταξύ της Επιτροπής και των φαρμακευτικών εταιρειών.

Η διαφάνεια είναι απαραίτητη για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, ιδιαίτερα όσον αφορά τις τιμές, τις τοποθεσίες παραγωγής, τις ρυθμίσεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά και την ευθύνη και αποζημίωση που συνδέονται με οποιεσδήποτε ζημιές ενδέχεται να προκληθούν από ελαττώματα ενός εμβολίου. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε την προσεκτική χρήση και εποπτεία του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Όταν ξέσπασε η πανδημία, η ΕΕ δέχτηκε κριτική για ανεπαρκή συνεργασία. Τα κράτη μέλη έχουν κατά κύριο λόγο την ευθύνη των υγειονομικών πολιτικών, αλλά μήπως ήρθε η ώρα για την ανάληψη περισσότερων δράσεων σε επίπεδο ΕΕ;


Η ΕΕ πρέπει να αναλάβει περισσότερες δράσεις για να αποτρέψει μελλοντικές πανδημίες. Όσον αφορά άλλα ζητήματα, αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται στη σωστή κλίμακα και κανένα κράτος μέλος δεν είναι εξοπλισμένο έτσι ώστε να ενεργεί μόνο του.Μια Ευρώπη που προστατεύει προϋποθέτει την αναγνώριση της αλληλένδετης σχέσης μεταξύ υγείας και περιβάλλοντος. Πολλοί ειδικοί μας έχουν ήδη προειδοποιήσει για τη σχέση μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και των πανδημιών.


Με την κρίση της κλιματικής αλλαγής, και ιδίως την αποψίλωση των δασών, αυτό το είδος πανδημίας μπορεί να εμφανίζεται όλο και πιο συχνά. Πρέπει να συνεχίσουμε να ενεργούμε με συγκεκριμένες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και να προετοιμάσουμε τα συστήματα υγείας για τη διαχείριση αυτού του σεναρίου.

Πηγές: Ευρωκοινοβούλιο