Ερώτηση προς τους κ.κ. Υπουργούς

- Προστασίας του Πολίτη
- Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: Μετανάστες χωρίς χαρτιά και φυματίωση

Πρόσφατη διεθνής έρευνα αναφέρει ότι το 5 έως 10 % του συνόλου των πασχόντων από φυματίωση είναι παράνομοι μετανάστες, οι οποίοι δεν έχουν πάντοτε πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και αγωγή. Η αγωγή είναι αναγκαία, ασφαλώς, και για τον ίδιο τον ασθενή αλλά και για την πρόληψη της περαιτέρω εξάπλωσης της νόσου.

Η αγωγή διαρκεί πολύ (έξι έως οκτώ μήνες), και πρέπει να ολοκληρωθεί. Διαφορετικά, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος υποτροπής της νόσου. Η πολυανθεκτική φυματίωση (MDR) απαιτεί αγωγή μεγαλύτερης διάρκειας (περίπου 2 έτη) χρησιμοποιώντας ισχυρά φάρμακα με ανεπιθύμητες παρενέργειες, και πολλές φορές είναι περισσότερο δαπανηρή.

Καθώς η νόσος αυτή είναι μεταδοτική, υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν σοβαρά προβλήματα υγείας. Σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν να διασφαλισθεί η συνέχιση της αγωγής κατά της φυματίωσης στη χώρα προέλευσης. Παρόλα αυτά, ορισμένες χώρες μεταξύ των οποίων κράτη μέλη της ΕΕ (το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστρία), δεν αναβάλλουν την απέλαση παράνομων μεταναστών οι οποίοι πάσχουν από φυματίωση μέχρι την ολοκλήρωση της αγωγής τους.

Με βάση τα προαναφερόμενα,
ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
1 Με ποιους τρόπους διασφαλίζεται η πρόσβαση στη διάγνωση της φυματίωσης και, εάν είναι αναγκαίο, στην υγειονομική περίθαλψη για όλους εκείνους για τους οποίους υπάρχουν υπόνοιες ότι πάσχουν από φυματίωση, ανεξαρτήτως του νομικού τους καθεστώτος;
2.

Υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την απέλαση παράνομων μεταναστών οι οποίοι πάσχουν από φυματίωση;
3. Προτίθεται η κυβέρνηση να μην απελαύνει τους παράνομους μετανάστες μέχρι να ολοκληρώσουν τη θεραπεία τους;


Ο ερωτών βουλευτής


Φώτης Κουβέλης

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Πέθανε στο νοσοκομείο "Αλεξάνδρα" ο Γιάννης Μαρκόπουλος
Μυστικά για τη σεξουαλική ζωή μετά τα 50
Στο στόχαστο της ΝΔ παλαιότερες δηλώσεις Λινού για τους ασθενείς τελικού σταδίου