Η Επιτροπή Δημόσιας Υγείας - Περιβάλλοντος και Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε σήμερα δύο τροπολογίες του ευρωβουλευτή Θόδωρου Σκυλακάκη, στην ψηφοφορία επί της έκθεσης του Κοινοβουλίου σε ότι αφορά την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη Νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας.

Ο Θ. Σκυλακάκης ζήτησε να συμπεριληφθεί στην έκθεση ότι ‘η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν, σε εθελοντική βάση, την πρακτική ελεύθερων προσυμπτωματικών ελέγχων της μνήμης, για εκείνες τις ομάδες του πληθυσμού οι οποίες, σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα, παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο για την ανάπτυξη της νόσου του Αλτσχάιμερ ή άλλων ασθενειών άνοιας’.

Επίσης ο Θ. Σκυλακάκης ζήτησε να επισημανθεί στην ίδια έκθεση ότι ‘η συνεχώς αυξανόμενη γήρανση του πληθυσμού και η έντονη πίεση που ασκείται στα δημόσια οικονομικά και στην ιδιωτική παραγωγικότητα, λόγω της αύξησης των δαπανών για τον γηράσκοντα πληθυσμό, θα δημιουργήσει διαρθρωτικό πρόβλημα για τα κράτη μέλη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει, κατά συνέπεια, να υιοθετήσει στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της, μία πολιτική για την αποφασιστική προώθηση της αρχής της πρόληψης (όσον αφορά τις ιατρικές υπηρεσίες καθώς και την ενθάρρυνση περισσότερο υγιεινών προτύπων διαβίωσης).

Τότε οι δείκτες υγείας θα συμβάλουν στη σημαντική βελτίωση των οικονομικών δεικτών’.

Και οι δύο τροπολογίες, μετά την έγκρισή τους από την αρμόδια Επιτροπή, συμπεριλαμβάνονται στο τελικό κείμενο της έκθεσης του Ευρωκοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη Νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας, η οποία θα τεθεί σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια που θα συνέλθει στις 17-20 Ιανουαρίου 2010.