Ερώτηση

Προς τους κ.κ. Υπουργούς
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
και
Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Κατάργηση ΕΚΑΣ νεφροπαθών και αναπήρων Πολιτών

Σε πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου περιλαμβάνεται διάταξη η οποία από 1.1.2014 καταργεί τη χορήγηση ΕΚΑΣ σε όλους τους δικαιούχους κάτω των 65 ετών, χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση. Τούτο σημαίνει ότι το συγκεκριμένο μέτρο, προφανώς πλήττει και τους ανάπηρους πολίτες.

Ειδικότερο πρόβλημα θα υπάρξει με τους νεφροπαθείς, η πλειονότητα των οποίων στηρίζεται στο ΕΚΑΣ για την κάλυψη των βασικών τους βιοτικών αναγκών, δεδομένου ότι έχουν εξαναγκασθεί σε πρόωρη έξοδο από την αγορά εργασίας.

Να επισημανθεί επίσης ότι λογικά, το 90% των πληττόμενων από το μέτρο αυτό δικαιούχων ΕΚΑΣ, θα πρόκειται για άτομα με αναπηρία, τα οποία για το λόγο αυτό, έχουν αναγκασθεί να αποχωρήσουν από τις εργασίες τους πρόωρα, λαμβάνοντας την κατώτερη σύνταξη. Κατά συνέπεια είναι επείγουσα ανάγκη να προβλεφθούν εξαιρέσεις από τη διάταξη αυτή, οι οποίες να αφορούν ειδικότερα στους νεφροπαθείς αλλά και τους πολίτες με αναπηρία.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ κ.κ. ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Προτίθεσθε να προβείτε στη νομοθέτηση εξαιρέσεων από τη διακοπή του ΕΚΑΣ ειδικά για τις κατηγορίες αυτές, οι οποίες αποτελούν τον απόλυτο πυρήνα της έννοιας της υποχρέωσης παροχής στοιχειώδους «κοινωνικής πολιτικής» κάθε κράτους;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Γιάννης Πανούσης

Κατερίνα Μάρκου

Βασίλης Οικονόμου

Θωμάς Ψύρρας