Ερώτηση:

Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: Εκ νέου στον αέρα οι διαγωνισμοί για την προμήθεια 99 ασθενοφόρων

 

Στον αέρα βρίσκεται εκ νέου η προμήθεια 99 ασθενοφόρων από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), καθώς οι δύο νέοι διαγωνισμοί που προκηρύχθηκαν τη φετινή χρονιά πάγωσαν λόγω προδικαστικών προσφυγών από ενδιαφερόμενες εταιρείες που μπλοκάρουν τη διαδικασία.

Συγκεκριμένα, στις αρχές του 2018, με καθυστέρηση δύο (!) και πλέον ετών, το ΕΚΑΒ προκήρυξε δύο νέους ανοικτούς ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς (μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020) για την προμήθεια 99 συνολικά οχημάτων για τις ανάγκες τεσσάρων Περιφερειών της χώρας: Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Λίγο όμως πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, νέες προδικαστικές προσφυγές που κατατέθηκαν από ενδιαφερόμενες εταιρίες σταμάτησαν την πρόοδο της σχετικής διαδικασίας. Με αυτές, ζητήθηκαν αλλαγές στη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών. Κατόπιν της εξέλιξης αυτής, η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) αποφάσισε την ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, προκειμένου το ΕΚΑΒ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, μετά από τις οποίες οι διαγωνισμοί θα επαναπροκηρυχθούν.

Όπως όμως επισημαίνουν οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν εισήγηση αρμόδιας επιτροπής με τη συμμετοχή και εκπροσώπηση του Υπουργείου Υγείας. Μάλιστα, προτού αποτελέσουν απόφαση του φορέα έχουν βγει σε δημόσια διαβούλευση, όπως συνέβη και στην προκειμένη περίπτωση. Η επαναπροκήρυξη της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας σημαίνει πως έγιναν λάθη από το Υπουργείο Υγείας και των εκπροσώπων τους στο ΕΚΑΒ στην εν θέματι Επιτροπή κατά τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών. Και αν δεν υπήρχε η γενναιόδωρη δωρεά ιδιωτικού ιδρύματος στο ΕΚΑΒ στο οποίο παρέδωσε πρόσφατα πλήρως εξοπλισμένα 143 ασθενοφόρα, η κατάσταση θα ήταν πολύ χειρότερη.

Βάσει των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1.      Ισχύουν οι καταγγελίες των εργαζομένων του ΕΚΑΒ ότι ουσιαστικά είναι ευθύνη του Υπουργείου Υγείας η μη σωστή αποτύπωση των τεχνικών προδιαγραφών των νέων ασθενοφόρων που οδήγησε σε νέα προσφυγή και επιπλέον καθυστέρηση της διαδικασίας;

2.      Σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε επιτέλους να προχωρήσει η διαδικασία του διαγωνισμού για την προμήθεια ασθενοφόρων που είχε υποσχεθεί ότι θα γίνει από το 2015 και ακόμα να τελεσφορήσει;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Ιάσονας Φωτήλας                                         Αχαΐας

 

Βασίλης Οικονόμου                                      Επικρατείας