Ερώτηση:

Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: Εκ νέου καθυστέρηση στην καταβολή δεδουλευμένων στο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό των απογευματινών ιατρείων του Γ.Ν.Α «Λαϊκό»

 

Είχαμε επισημάνει με την υπ’αριθμ. 730/26.10.2017 ερώτησή μας την υπερβολική καθυστέρηση που παρατηρείται στην καταβολή των αμοιβών του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού στο νοσοκομείο Γ.Ν.Α «Λαϊκό». Το Υπουργείο Υγείας, με την υπ’ αριθμ. 80738/11.01.2018 απάντησή του, αναγνώρισε ότι η καθυστέρηση αυτή οφειλόταν - όπως είχε καταγγείλει και το προσωπικό του νοσοκομείου - σε διοικητικής φύσεως λόγους και συγκεκριμένα στο πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου που παρουσίαζε δυσλειτουργίες με τα παραπεμπτικά των απογευματινών ιατρείων προς τον ΕΟΠΥΥ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του e-dapy. Υποσχόταν δε ότι τα εν θέματι προβλήματα είχαν ξεπεραστεί και δε θα δημιουργηθούν προβλήματα στην καταβολή των δεδουλευμένων στο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό του νοσοκομείου.

Εντούτοις, ενώ βρισκόμαστε στους τελευταίους μήνες του 2018, το πρόβλημα παρατηρείται εκ νέου και ήδη το προσωπικό δεν έχει πληρωθεί για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Βάσει των προεκτεθέντων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1.      Για ποιους λόγους καθυστερείται εκ νέου η καταβολή των δεδουλευμένων του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού του Γ.Ν.Α «Λαϊκό»; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την επίλυση του προβλήματος;

2.      Έχουν δεσμευτεί ποσά από τον προϋπολογισμό του Γ.Ν.Α «Λαϊκό» από την 01.01.2018 με σκοπό την εξόφληση των ολοήμερων ιατρείων; Ποιο είναι το συγκεκριμένο ποσό; Έχουν διατεθεί κατά προτεραιότητα στην καταβολή των δεδουλευμένων του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού όπως ορίζεται σαφώς από τις κείμενες διατάξεις;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Ιάσονας Φωτήλας                             Αχαΐας

 

Βασίλειος Οικονόμου                       Επικρατείας