ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς: Υπουργό Υγείας

Θέμα:  Σημαντικές ελλείψεις σε Φυσικοθεραπευτές στα Νοσοκομεία της Αττικής

 

Κε Υπουργέ,

Όπως  γνωρίζετε, υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις Φυσικοθεραπευτών στο ΕΣΥ! Στα έγγραφα του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών με ΑΠ 43/2019 και 409/21.9.2018 περιγράφονται αναλυτικά αυτές οι ελλείψεις, ειδικά για το μοναδικό Δημόσιο Ειδικό Νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης αλλά και για άλλα νοσοκομεία, όπως είναι το ΚΑΤ, η Σωτηρία, το Κοργιαλένειο - Μπενάκειο και ο Άγιος Σάββας.

Επιγραμματικά, σας αναφέρουν «πως στο Νοσοκομείο Σωτηρία που ο ρόλος της Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας είναι αδιαμφισβήτητος, έχουν αντί για 25 μόνο 9 φυσικοθεραπευτές.

Επίσης στο ΚΑΤ, το νοσοκομείο που διαθέτει εργαστήριο για εξωτερικούς ασθενείς και που δέχεται τα περισσότερα ορθοπεδικά και νευροχειρουργικά περιστατικά, έχουν 18 κενές οργανικές θέσεις , που αντιστοιχεί σε ποσοστό 40%.

Τέλος, στο μοναδικό Δημόσιο Ειδικό Νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης υπάρχουν 13 κενές θέσεις Φυσικοθεραπευτών, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 50% των οργανικών θέσεων.» 

Αυτές τις ελλείψεις τις έχουμε διαπιστώσει από τις επισκέψεις μας στα εν λόγω Νοσοκομεία, αλλά και σε πλειάδα άλλων Νοσοκομείων της χώρας και επιβεβαιώνουμε τις καταγγελίες.

 

Ερωτάστε:

 

1)      Είναι σε γνώση σας το πρόβλημα με τις ελλείψεις Φυσικοθεραπευτών;

2)      Πώς σκέφτεστε να καλύψετε τα κενά στις θέσεις των Φυσικοθεραπευτών και ποιο είναι το σχεδιάγραμμα των σχετικών ενεργειών;

3)      Γιατί είναι τόσο  λίγες  οι προκηρυσσόμενες  θέσεις Φυσικοθεραπευτών στην προκήρυξη 11 Κ;