Το Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Συνέδριο Καρδιολογίας που έλαβε χώρα φέτος στο Παρίσι ήταν αφιερωμένο στα θέματα της Δημόσιας Υγείας με συμμετοχή που ξεπέρασε τους 35.000 συνέδρους από όλες τις χώρες. Όσον αφορά τα θέματα της Δημόσιας υγείας η Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική υπό τον Καθηγητή Διευθυντή Δημήτριο Τούσουλη είχε σημαντική συνεισφορά καθώς ο καρδιολόγος κ. Πέτρος Φουντουλάκης παρουσίασε μελέτη που περιλήφθηκε στα βραβεία για τον καλύτερο νέο ερευνητή λαμβάνοντας το 2ο βραβείο Πανευρωπαϊκά.

Στη μελέτη αυτή που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία και με το φυσικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, εξετάσθηκε η επίδραση της έκθεσης σε ρύπους πετρελαιομηχανών στην καρδιαγγειακή υγεία Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, η έκθεση στα σωματίδια από καυσαέρια πετρελαιομηχανών μπορεί να έχει σημαντικές δυσμενείς επιδράσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα με διαταραχή της ενδοθηλιακής λειτουργίας, των μηχανισμών θρόμβωσης-ινωδόλυσης και προκαλώντας συνολικά αρτηριοσκλήρυνση.

Κατά ενδιαφέροντα τρόπο οι δράσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα παρατηρούνται ακόμα και 24 ώρες μετά από την έκθεση, καθιστώντας σαφές γιατί πρέπει να αποφεύγεται έστω και η μικρής χρονικής διάρκειας έκθεση σε περιβάλλον αυξημένων ρύπων. Φαίνεται μάλιστα πως οι καπνιστές επηρεάζονται σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους μη καπνιστές τουλάχιστον όσον αφορά την κινητοποίηση των μηχανισμών φλεγμονής.

Τα δεδομένα αυτά καταδεικνύουν την ανάγκη εφαρμογής μέτρων δημόσιας υγείας και περιβαλλοντικών πολιτικών, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, που θα εξασφαλίσουν την ελαχιστοποίηση της βλαπτικής επίδρασης στο καρδιαγγειακό που προέρχεται από τις ποικίλες πηγές ρύπων.