Θέμα: Χωρίς προληπτικό έλεγχο μαστού οι γυναίκες στην Κατερίνη.

Μετά από πρωτοβουλία γυναικών της Κατερίνης και την ενεργή συμπαράσταση 25 φορέων του Νομού Πιερίας συγκεντρώθηκαν μέχρι στιγμής 6.000 υπογραφές με σκοπό τόσο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των γυναικών για την αναγκαιότητα της μαστογραφίας και του προληπτικού ελέγχου, αλλά κυρίως για τη δημιουργία Κέντρου Μαστού στο νοσοκομείο του Νομού.

Διεκδικούν ένα Κέντρο με εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό με σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό, υψηλής ευκρίνειας και χαμηλής δόσης ακτινοβολίας.

Σήμερα η απουσία του Κέντρου εξαναγκάζει τις γυναίκες της Κατερίνης να παραπέμπονται στις λίστες των δημοσίων νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης, όπου περιμένουν έως και τρεις μήνες για την εξέταση, ή να καταφεύγουν σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα πληρώνοντας ένα υψηλό αντίτιμο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις, η αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού απαιτεί την ύπαρξη πιστοποιημένων και διεπιστημονικά στελεχωμένων κέντρων μαστού, ώστε να παρέχουν τακτικό προληπτικό έλεγχο.

Επίσης σε περίπτωση διάγνωσης της νόσου να παρέχουν θεραπεία εφαρμόζοντας τις πλέον εξελιγμένες επιστημονικά μεθόδους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από τη συντονισμένη προσπάθεια πολλών ομάδων πολιτών και οργανώσεων, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, όρισε κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με τις οποίες καλεί τα κράτη-μέλη να εντατικοποιήσουν την έρευνα και να συστηματοποιήσουν τις πολιτικές πρόληψης.

 Επειδή

  1. στην Ελλάδα κάθε χρόνο υπολογίζονται 4500 νέα κρούσματα καρκίνου του Mαστού, ενώ κάθε έξη λεπτά μια γυναίκα στην Ε.Ε πεθαίνει από τη νόσο
  2. ο καρκίνος του Μαστού είναι η κυριότερη αιτία θανάτου στο γυναικείο πληθυσμό.
  3. η έγκαιρη διάγνωση και ο προληπτικός έλεγχος σώζουν ζωές.
  4. η μαστογραφία επιτυγχάνει τη μείωση της θνησιμότητας από τον καρκίνο του μαστού σε ποσοστά 30-35%.

    Ερωτάται ο κ. Υπουργός

  1. Προτίθεστε να δημιουργήσετε Κέντρο Μαστού στο ήδη υπάρχον νοσοκομείο Κατερίνης;
  2. Υπάρχει πρόβλεψη για τη δημιουργία κέντρου μαστού στο νέο νοσοκομείο, του οποίου η λειτουργία καθυστερεί;

    Ο ερωτών βουλευτής Τάσος Κουράκης