Η εταιρεία Κορρές Α.Ε. ανακοίνωσε την απόκτηση του 100% των μετοχών της εταιρίας Calderdale Trading, μητρικής εταιρίας της Backyard Design ΙΚΕ η οποία αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη της Κορρές Α.Ε. έναντι τιμήματος 120 χιλιάδων ευρώ (€120.000).

Η BackYard Design δραστηριοποιείται στον τομέα του branding, σχεδιασμού εταιρικής εικόνας, εταιρικής και προϊοντικής επικοινωνίας, graphic & industrial design, merchandising unit design, store design, product packaging, web design, παραγωγή εταιρικών, προϊοντικών, εκπαιδευτικών και διαφημιστικών βίντεο και συναφών δραστηριοτήτων.

Η εταιρία Κορρές A.E., προχωρά στην ενίσχυση των εξαγοραζόμενων εταιριών με αύξηση κεφαλαίου 2,8εκ. ευρώ προκειμένου να διασφαλίσει την παροχή των παραπάνω εξειδικευμένων υπηρεσιών ανά γεωγραφική περιοχή ανάπτυξης, την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Αγορά, την Αγορά της Βορείου Αμερικής, την Αγορά της Λατινικής Αμερικής, στα πλαίσια της συνεργασίας με την Avon.

Με την υλοποίηση της επένδυσης αυτής η εταιρεία Κορρές Α.Ε. προχωράει σε περαιτέρω καθετοποίηση των λειτουργιών της και διασφάλιση παγκοσμίως συνεπούς εταιρικής και προϊοντικής εικόνας και επικοινωνίας, στρατηγικό συστατικό της επιτυχημένης πορείας της.

Με την επενδυτική αυτή κίνηση επιτυγχάνονται σημαντικά οφέλη εξοικονόμησης κόστους ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών σε συνεργάτες και πελάτες της εταιρίας στην παγκόσμια αγορά.

Πηγές: euro2day.gr