Με την ευκαιρία της αναθεώρησης του Κώδικα Δεοντολογίας του, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ) οργανώνει στα τέλη Μάϊου Ημερίδα δημόσιου διαλόγου με θεσμικούς και έμπειρους ομιλητές, για να προωθήσει την ανταλλαγή απόψεων στο κρίσιμο θέμα της διαφθοράς, όπως αυτή εκφράζεται στον ευαίσθητο χώρο της Υγείας.

Θυμίζουμε ότι η MedTech Europe έχει αποφασίσει την εφαρμογή ενός σχεδίου εξάλειψης της αποκαλούμενης «άμεσης ενίσχυσης επαγγελματιών υγείας για επιστημονικές εκδηλώσεις» (direct sponsorship). Το ΔΣ του Συνδέσμου, σε συνεργασία με τον Τομέα Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας, αποφάσισε την διοργάνωση ημερίδας για να αναδείξει το όλο θέμα για το οποίο θα κληθούν τα μέλη να ψηφίσουν στην επόμενη Γενική Συνέλευση του Ιουνίου.

Σκοπός της Ημερίδας είναι η οριοθέτηση της παραβατικότητος, όπως ορίζεται από την Ελληνική και Διεθνή νομολογία, αλλά και η απόπειρα ανάδειξης των προβληματισμών που προκύπτουν σαν αποτέλεσμα  μιας ανατομίας του θέματος με  κριτική σκέψη, διάλογο, σύγκριση και αντιπαράθεση. Με αυτό τον τρόπο οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων του χώρου θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις ανησυχίες τους, να προβάλλουν τις ιδέες τους και να συμμετάσχουν ενεργά στα κοινά της χώρας μας σε μία περίοδο όπου η οικονομική κρίση απαιτεί ωριμότητα και υπευθυνότητα.

Στην Ημερίδα, θα συμμετάσχουν οι νομικοί σύμβουλοι του Συνδέσμου, αλλά και εκπρόσωπος από τον ΕΟΦ καθώς και την Επιτροπή Ανταγωνισμού. 
 
Οι αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας, αυτό που λέγεται Εταιρική Διακυβέρνηση, απορρέουν από εθελοντικές δεσμεύσεις, πέρα από κάθε νομική ή καταστατική υποχρέωση η οποία χαρακτηρίζεται ως αδιαμφισβήτητη κανονική επιταγή, σημειώνει ο πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Π. Αρναούτης. Οι αρχές αυτές, σύμφωνα με τον ίδιο, ΄΄επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται με υπευθυνότητα και χρηστή διαχείριση τα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας, διοίκησης και ελέγχου των επιχειρήσεών μας με σκοπό την διαφύλαξη των συμφερόντων όλων όσοι συνδέονται με αυτές, είτε άμεσα ως συνεργάτες ή πελάτες, είτε έμμεσα ως κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούμεθα.΄΄

Οι δύσκολες συνθήκες μέσα στις οποίες όλες οι επιχειρήσεις λειτουργούν, οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν και η αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει την εποχή αυτή την ελληνική οικονομία, ασφαλώς δεν είναι το καλύτερο και ασφαλέστερο περιβάλλον που θα μπορούσε να εμπνεύσει επιχειρηματικές εξάρσεις ή υψηλούς στόχους με αντίστοιχες επιδόσεις. Όμως, είναι η κατάλληλη εποχή κατά την οποία αυτή η δέσμευση για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας θα αποτελέσει το σημείο εκκίνησης, μια πρόκληση για επαναπροσανατολισμό που ενώ θα είναι εξωστρεφής θα υπηρετεί την εσωτερικότητα.