Συνάντηση με το προσωπικό σκοπεύει να πραγματοποιήσει το προσεχές διάστημα ο νέος πρόεδρος του Ερρίκος Ντυνάν, κ. Γεράσιμος Τσιαπάρας, προκειμένου να τους ενημερώσει για τον σχεδιασμό που έχει εκπονηθεί για το μέλλον της κλινικής. Σε συνομιλία που είχαμε με εκπρόσωπο των εργαζομένων, αυτός  μας ανέφερε ότι κατά καιρούς ακούγεται ως φήμη ότι η κλινική θα πουληθεί χωρίς όμως κάποια εξέλιξη επ' αυτού.

Πάντως, κατά πληροφορίες, ενδιαφέρον για την απόκτηση του ποσοστού συμμετοχής της τράπεζας Πειραιώς στην κλινική εμφανίζεται να έχει εκδηλώσει το επενδυτικό fund CVC Capital Partners που απέκτησε το Metropolitan - πηγές αναφέρουν ότι ήδη κάποιοι μικρομέτοχοι στην τελευταία πήραν τα λεφτά τους και άρα ξεπεράστηκε ο πολεοδομικός "σκόπελος"- αλλά και ο όμιλος Υγεία, όπως μας επιβεβαίωσε μέλος της διοίκησής του.

Ο Κύκλος Εργασιών (χωρίς Rebate & Clawback) από την κύρια δραστηριότητα του νοσοκομείου Ντυνάν για την περίοδο 1.1 – 31.12.2015 ανήλθε σε 29,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 56% αφορούν έσοδα που προέρχονται από ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. Στην χρήση αναγνωρίστηκε έξοδο από Rebate & Clawback, συνολικού ύψους 5,7 εκατ. ευρώ, βάσει των οριστικών εκκαθαρίσεων του α΄και β΄εξαμήνου 2015. Αν και η αύξηση του Κύκλου Εργασιών ήταν σημαντική, εντούτοις δεν έχει ακόμη φτάσει το επίπεδο που απαιτείται για την επίτευξη Νεκρού Σημείου. Κατά συνέπεια, το 2015 κατεγράφη αρνητικό EBITDA 17,6 εκατ. ευρώ (Ζημίες προ Τόκων, Φόρων, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων). Οι Ζημίες μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε 25 εκατ. ευρώ.

Το 2015 η ΗΜΙΘΕΑ προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 46,5 εκατ. ευρώ , μέσω μετατροπής μέρους του δανείου της, καλύπτοντας έτσι τα αρνητικά ίδια κεφάλαια που είχαν προκύψει την 31.12.2014 ύψους 46,2 εκατ. ευρώ. Τα Ίδια Κεφάλαια, λόγω των ζημιών της χρήσης 2015 επανήλθαν σε αρνητικό πρόσημο 23,9 εκατ. ευρώ . Η ΗΜΙΘΕΑ στο πλαίσιο του επιχειρησιακού της σχεδίου, σε συνεννόηση με τον βασικό της μέτοχο και πιστωτή, Τράπεζα Πειραιώς, προχώρησε τον Μάιο 2016, σε νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 35,1 εκατ. ευρώ με ταυτόχρονη μετατροπή του δανείου σε Ίδια Κεφάλαια.